Daily Archive: 15. januára 2019

POZVÁNKA: Výročná členská schôdza 2019

    Dátum konania: 3.  februára 2019 (nedeľa) Začiatok konania: 15:00 SEČ Miesto konania: Budova telocvične v areály ZŠ v Košeci (vchod zo Školskej ulice) Predbežný program schôdze:   informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2018 predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2018 návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2018 …

Chcem vedieť viac »