Email a SMS informačný systém (servis)

 Vážení a milí priaznivci nielen košeckej  turistiky

 

    Približne od konca februára tohto roka (2016) sme vytvorili a vypracovali nový moderný (bezplatný) systém, ktorý nielen dopĺňa a prehlbuje súčasnú mieru informovanosti a propagácie turistických  podujatí a projektov zaradených v našom kalendári akcii, ale má za cieľ aspoň čiastočne nahradiť predchádzajúce spôsoby propagácie a to konkrétne informačný servis šírený pomocou papierových pozvánok.                                 K súčasným formám komunikácie s našimi členmi prostredníctvom tejto webovej stránky, facebook-ového profilu, tlačeného aj virtuálneho Kalendára turistických akcii a príležitostných oznamoch v obecnej tlači i miestnom rozhlase tak ešte pribudol nasledovný, kde sa informácie a upozornenia o budúcich turistických podujatiach  dostanú vždy  včas a  adresne priamo k Vám nech už  budete kdekoľvek.

      V prípade, že máte záujem o aktiváciu tejto  informačnej služby môžete ma kontaktovať osobne, formou emailu perzeus12@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0950 519 254.                                                                                                                            Je  vhodné a potrebné v emailovej správe alebo pri telefonickom rozhovore uviesť telefónne číslo, alebo emailovú adresu na ktorú chcete tieto informácie dostávať.            Emailové správy bývajú spestrené, spríjemnené  a doplnené o krátku, nápaditú a  vtipnú báseň, alebo turistický vtip naše ho zanieteného člena p. Vladimíra Opáta s odkazom na aktuálne podujatie spolu s detailami umiestnenými na našej stránke.         SMS správy kvôli nevyhnutnej stručnosti (max. počtu znakov), sú a budú písane v čo najúspornejšieho tvare, ale súčasne tak aby dosahovali dostatočnú a  optimálnu informačnú hodnotu.

     Pre názorný príklad uvádzam vzorovú  informačnú SMS-ku vygenerovanú našim systémom:

DUBNICKA 30-ka_30.4.sob_6:35 KOSECA aut.zas.ZS_10/20/30km_stredne narocna_DUB.DUTaF-ZVS-LANGAC-KYSKY_DuTaF_prichod.13:30_JASNO 16 C_ved.JARNIK 0907601150

Kedže SMS-ka do veľkej miery pripomína telegrafickú správu nasleduje legenda a vysvetlelnie:

 

DUBNICKA 30-ka –  názov turistickej akcie                                                                         30.4.sob – dátum konania turistického podujatia                                                                 6:35 KOSECA aut.zas.ZS – miesto a presný čas stretnutia (zrazu) zúčastnených                                                            turistov                                                                     10/20/30km – približná dĺžka danej turistickej trasy                                                 stredne narocna – obtiažnosť turistického pochodu                                        DUB.DUTaF-ZVS-LANGAC-KYSKY_DuTaF – základný popis turistickej trasy     prichod.13:30 – zamýšlaný príchod domov                                                                         JASNO 16 C –  predpokladaný stav počasia v danej lokalite                           ved.JARNIK 0907601150 – vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu doplní dodatočné                                                        informácie

       Už teraz vytrvalo hľadáme nové a efektívnejšie možnosti informovania, ktoré povedú k vyššej miere účasti na našich turistických projektoch.

    Andrej Jakuš