«

INFO: Týždeň spoločnej turistiky Národný park České Švýcarsko

Navštívte spolu s nami najmladší národný park v ČR, ktorý je súčasne aj bránou do skutočnej rozprávky . . . 

 


 

                                  …pár informácii o cieli nášho putovania …

 

       Národný park České Švýcarsko (doslova České Švajčiarsko, nemeckyBöhmische Schweiz) je chránené územie na severe Ústeckého kraja (medzi obcami Hřensko a Chřibská) pri hraniciach s Nemeckom, kde priamo susedí s Národným parkom Sächsische Schweiz (doslova Saské Švajčiarsko, nem.Nationalpark Sächsische Schweiz). Územie patrí do geomorfologického celku Děčínská vrchovina.

NP bol založený z dôvodu ochrany skalných miest a miestnej fauny a flóry. V oblasti sa vyskytujú viaceré skalné útvary – steny, brány a veže, ktoré vystupujú nad súvislé lesy. Významné toky v parku sú KameniceKřinice a Labe, ktorá vytvára skalnatý kaňon.

Názov České Švýcarsko pochádza z pomenovania Sächsische Schweiz, ktoré sa od 18. storočia používa pre nemecké časť Labských pieskovcov. V roku 1972 bola vyhlásená CHKO Labské pieskovce s výmerou 32 302 ha. V roku 2000 sa severná časť CHKO stala Národným parkom s výmerou chráneného územia 7 925 ha a CHKO sa stala ochranným pásmom Národného parku. NP susedí aj s CHKO Lužické hory.


Dátum konania: 25. augusta – 1. septembra 2018

Miesto konania: Národný park České Švýcarsko, okres Děčín cca 490 km na SZ, Česká reublika

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie:                                                                                                                                          p. Zdeno Nadhájsky (č. t. 0905 401 786)                                                                                                                       p. Marián Jarnik ( č. t. 0907 601 150)

Cestovné: uhradené z fondov KST v Košeci

Cena ubytovania:  84 eur

Z organizačných dôvodov, kvôli potrebe zabezpečenia ubytovania a dopravy, je vhodné prihlásiť sa s dostatočne veľkým predstihom !!!  Najneskôr do  31.júla 2018  a to u vedúceho tohto turistického podujatia p. Mariána Jarníka na telefónnom čísle 0907 601 150. Spolu s prihlásením je nevyhnutné zložiť nevratnú zálohu v hodnote jednej tretiny konečnej ceny ubytovania t.j. 30 eur.


O autorovi

Andrej Jakuš