«

POZVÁNKA: Výročná členská schôdza 2019

 

Související obrázek

 


Dátum konania: 3.  februára 2019 (nedeľa)

Začiatok konania: 15:00 SEČ

Miesto konania: Budova telocvične v areály ZŠ v Košeci (vchod zo Školskej ulice)

Predbežný program schôdze:

 

  • informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2018
  • predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2018
  • návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2018
  • pravidelná  platba členského na rok 2019
  • uvedenie, vysvetlenia a asistencia pri aplikácii moderných inovácii pre rozvoj
  • Diskusia s prítomnými členmi KST Košeca, vypočutie  prípadných návrhov, zodpovedanie otázok
  • registrácia nových členov

V prípade záujmu o  registráciu nových členov je možne využiť aj nasledovnú  virtuálnu prihlášku.

 

:

 

Poznámka: Podrobné a detailné informácie súvisiace s programom a každým hore uvedeným  bodom je možné osobne, alebo telefonicky nielen získať ale aj konzultovať s Andrejom Jakušom na čísle 0950 519 254, prípadne na emailovej adrese koseca.kst@gmail.com .

O autorovi

Andrej Jakuš