«

POZVÁNKA: Výstup na Mikušovské skalice


Dátum konania : 27. I. 2019, t. j. posledná januárová nedeľa

Zraz: o 6:15 pred Eldorádom  alebo 6:50 Ilava nemocnica

Poplatok zúčastneného: cestovné bude uhradené z rozpočtu KST

Odchod:  6:20  (od pivárne Eldorádo)

Autobus: Ilava nemocnica odchod 6:55

Trasa: Vršatecké Podhradie – Mikušovské skalice – Pruské

Obtiažnosť: Trasa ľahká vhodná i pre deti

Vzdialenosť: približne 6 km

Predpokladaný návrat :14:00

Výstroj a výbava: zimná- turistická

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Milan Drábik (č. t. 0918911873 )


O autorovi

Andrej Jakuš