Daily Archive: 13. januára 2020

POZVÁNKA: Výročná členská schôdza 2020

  Dátum konania: 19.  januára 2020 (nedeľa) Začiatok konania: 15:00 SEČ Miesto konania: Budova telocvične v areály ZŠ v Košeci (vchod zo Školskej ulice) Predbežný program schôdze:   informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2019 predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2019 návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2020 pravidelná …

Chcem vedieť viac »