«

»

Pozvánka: Dubnická 30-ka 25.4.2015 (SOBOTA)

 

Kedy:                  25. 04. 2015 tj. sobota
Štart:                   Dubnica nad Váhom, Dutaf Centrum od 6:30 do 9:30
Ciel:                     Dubnica nad Váhom, Dutaf Centrum

Budú pripravené tri pešie a štyri cyklotrasy      mapa D30
Pešie trasy:
30 km
Dutaf Centrum -Kopanica – Hoľazné – Beňová skala – Siran – Trštičie – Langáč – Kamenné vráta – Kýšky – Medzihorie – Dutaf Centrum

20 km
Dutaf Centrum -Kopanica – Siran – Trštičie – Langáč – Kamenné vráta – Kýšky – Medzihorie – Dutaf Centrum

10 km
Dutaf Centrum – Jankov laz- Kamenné vráta – Kýšky – Medzihorie – Dutaf Centrum

Cyklo-trasy:
Cestná 85 km
Dubnica nad Váhom – Košeca – Zliechov – Klin – Valaská Belá – Ilava – Pruské – Nemšová – Dubnica nad Váhom
Cestná 40 km
Dubnica nad Váhom – Ilava – Homôlka – Ilava – Dubnica nad Váhom
Cestná 25 km
Dubnica nad Váhom – Ilava – Pruské – Nemšová – Dubnica nad Váhom

MTB 30 km
Dubnica nad Váhom – Prejta – Iliavka – Smrečkovci – Horná Poruba – Háj – Ilava – Dubnica nad Váhom

Štartovné:   Dospelí: 1 Euro
Mládež a členovia KST 0,50 Eura
Deti predškolského veku štartovné neplatia

Stravovanie:   z vlastných zásob

Výstroj ľahká turistická

O autorovi

ado