↑ Return to PLÁN AKTIVÍT

Stretnutia výboru

……Najbližšia schôdza výkonného výboru, ktorá bude zároveň piatou členskou schôdzou v roku 2018 je naplánovaná na  30. júna  (piatok) o 19:00 hod, v budove malej zasadacie miestnosti oproti OcÚ v Košeci., všetci členovia KST v Košeci sa jej môžu dobrovoľne zúčastniť a slobodne predniesť svoje návrhy, podnety a vízie alebo prísť uspokojiť svoju zvedavosť a nechať si zodpovedať svoje otázky a nejasnosti  po 19:30 hod.