Kto sme?

Stručná história a vymedzenie postavenia OKST v Košeci, v hierarchii celoštátnej organizácie Klubu Slovenských turistov, pri príležitosti 40-teho výročia jeho vzniku

ODBOR KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV v Košeci je od roku 2003 nezávislým občianskym združením, s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého hlavnou úlohou a kľúčovým poslaním bolo je a pevne veríme, že naďalej zostane podpora a ďalší rozvoj najme pešej turistiky nielen na lokálnej,ale i na regionálnej a celonárodnej úrovni.

Zároveň OKST v Košeci tvorí jednu zo 100 viek základným organizačných jednotiek , ktoré sú zoskupené prostredníctvom lokalite zodpovedajúcich regionálnych rád vytvárajúci samotnú celo republikovú organizáciu s názvom Klub Slovenských Turistov s celkovým počtom presahujúcim 10,000 členov.

Sme hrdí nielen na fakt, že v Považskej regionálnej rade patrí náš odbor, s oficiálnym počtom pohybujúcim sa okolo stovky riadne prijatých členov, k vôbec najväčším turistickým spolkom v  regióne, ale o to viac nás teší skutočnosť , že podstatnú časť z radov nadšencov pre turistiku tvoria deti a mladí oficiálne zaradení do Turistického Odboru Mladých, ktorý pod vedením našich oduševnených členiek vychovávajú ďalšiu turistickú generáciu .

Náš odbor sa neustále snaží efektívne prispôsobovať a pružne reagovať na neustále sa meniace a vyvíjajúce výzvy i požiadavky súčasnej doby, prinášajúcej zo sebou často však neľahké úlohy a komplikované  problémy, s cieľom zostať modernou, životaschopnou a stále sa rozvíjajúcou organizáciou, ktorá bude i naďalej jedným z hlavných pilierov a vzorov podpory aj rastu turistiky v našej obci i jej bližšom či vzdialenejšom okolí.

Túto našu snahu dokazujú a ilustrujú i našimi členmi každoročne uskutočňované turistické akcie a projekty s cieľom budovania širšej tradície medzi, ktoré patria :

– Štefanský výstup na Vápeč

– Vítanie jari na Pancieri

– Trojkráľové stretnutie turistov na Sokole

– Pochod Okolo Košece

História KST Košeca

Stručná história organizovanej turistiky i jej priamych, či nepriamych predchodcov v Košeci   —-Nepriameho a úplne prvého neformálneho predchodcu naše ho združenia, Odboru Klubu Slovenských turistov v Košeci, by sme zrejme vypátrali, podľa dostupných prameňov, v hlbšej minulosti a to v zoskupení vtedajšieho turistického krúžku založeného partiou mladých zapálených ľudí plných entuziazmu a nadšenia, ktorými boli RNDr. Jozef Gregor, Vladimír Gregor, Ing. Pavol Riecky, Ing. Pavol Palček, …

Zobraziť stránku »

Organizačné zaradenie nášho klubu v rámci hierarchie celonárodného KST

Zobraziť stránku »

Analýza roka 2016

           Analýza spojená so štatistikou pre rok 2016    Graf a. hovoriaci o usporiadaných i zmarených turistických podujatiach v roku 2016   Graf b. ilustrujúc rozdelenie turistických projektov podľa druhu zamerania a vzdialenosti destinácie      Graf c. zobrazenie počtu turistických projektov priradených k jednotlivým VEDÚCIM AKCIÍ             …

Zobraziť stránku »

Analýza roku 2017

         PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2017 turistický kalendár obsahuje 37 turistických podujatí  z toho 5 ZÁJAZDOV 7 turistických projektov s postupne budovanou tradíciou  2 viac-denné výlety a nakoniec 1 akciu z cyklistickej turistiky Výber je naozaj pestrý a všetci dúfame že bude z čoho vyberať.             …

Zobraziť stránku »

Analýza roku 2018

   PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2018   turistický kalendár obsahuje 37 turistických podujatí  z toho 3 ZÁJAZDY 7 turistických projektov s postupne budovanou tradíciou  3 viac-denné výlety a nakoniec 1 akciu z cyklistickej turistiky   Výber je naozaj pestrý a všetci dúfame že bude z čoho vyberať.                 …

Zobraziť stránku »

Analýza roka 2019

                                           PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2019 turistický kalendár obsahuje 39 turistických podujatí  z toho 3 ZÁJAZDY 7 turistických projektov s postupne budovanou tradíciou  2 viac-denné výlety a nakoniec 2 akcie z cyklistickej turistiky Výber je naozaj pestrý …

Zobraziť stránku »

Analýza roku 2020

     PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2020 turistický kalendár obsahuje 36 turistických podujatí  z toho 3 ZÁJAZDY 7 turistických projektov s postupne budovanou tradíciou  3 viac-denné výlety a nakoniec 1 akcia z cyklistickej turistiky Výber je naozaj pestrý a všetci dúfame že bude z čoho vyberať.                       …

Zobraziť stránku »

Analýza roka 2021

12                                               PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2021   turistický kalendár obsahuje 27 turistických podujatí  z toho 4 ZÁJAZDY 4 turistické projektov s postupne budovanou tradíciou  2 viac-denné výlety a nakoniec 2 akcia z cyklistickej turistiky   …

Zobraziť stránku »

Analýza roka 2022

                                                     PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2022   turistický kalendár obsahuje 30 turistických podujatí  z toho 4 ZÁJAZDY 7 turistické projektov s postupne budovanou tradíciou  3 viac-denné výlety a nakoniec 1 akciu z …

Zobraziť stránku »

Analýza roka 2023

              PLÁN ČINNOSTI  KST A TOM KOŠECA NA ROK 2023 turistický kalendár obsahuje 29 turistických podujatí  z toho 2 ZÁJAZDY 7 turistické projektov s postupne budovanou tradíciou  3 viac-denné výlety a nakoniec 2 akcie z cyklistickej turistiky Výber je naozaj pestrý a všetci dúfame že bude z čoho vyberať.           …

Zobraziť stránku »