↑ Return to Analýza roka 2016

Hospodárenie OKST a TOM v Košeci v roku 2016

 

Hospodárene

 

Graf dotacia

Spracoval: Andrej Jakuš