Kontakt

Telefonický kontakt na vedúcich jednotlivých turistických podujatí:

R. KOLEMBUS..        . 0911 361 919
M. DRÁBIK 0918 788 530
A. ŽIVČIC 0907 502  849
A. JAKUŠ 0950 519  254
J. RAFAJ 0905 258 422        
J. GAJDOŠ              0902 989 858  
S. RAFAJOVÁ               0908 714 525 

KLUB SLOVENSKÝCH  TURISTOV

Oficiálne sídlo združenia :

Ulica Pod Hôrkou 1005/29

018 64 Košeca

IČO: 37 915 312

e-mail:   koseca.kst@gmail.com

Práva forma: Občianske združenie

Predseda:   Radovan KOLEMBUS (štatutárny zástupca)

 Tel. číslo :   0911  361 919

Bankové spojenie (IBAN) :  SK82 0900 0000 0051 5199 6290


Stránky vytvoril birkhof

@ mail: mch.michalchrobak@gmail.com