↑ Return to ČLENSTVO

Výhody členstva v KST Košeca

 K základným a hlavným výhodám členstva v KST Košeca nepochybne  patria:

     Možnosť byť súčasťou dobrosrdečného,tolerantného, zanieteného a odborne skúseného kolektívu s ktorým dostane spoznávanie kultúrnych, historických a prírodných krás nielen najbližšieho okolia  nový a  predtým nepoznaný rozmer.

   Zľavy na cestovnom na akciách, organizovaných KST Košeca, ktoré sú zaradené do plánu podujatí umiestneného na tejto webovej stránke. A to konkrétne pri regionálnych turistických podujatiach prakticky úplnou a pri zájazdoch  poskytnutou čiastočnou, avšak stále významnou formou dotácie.

    Výraznú príležitosť stať sa súčasťou širšej turistickej komunity, ktorá je schopná a ochotná ovplyvňovať nielen turisticky a športový sektor, ale aj oblasti kultúry a problematiky životného prostredia v miestnom. regionálnom a aj nad-regionálnom merítku.

    Jedinečnú šancu  uplatniť si zľavy na ubytovanie v chatách, ktoré sú v správe celo-národnej organizácie KST nielen na území Slovenska, ale aj na vybraných ubytovací zariadeniach v Českej republike (ČKT) a Rakúsku (OTK).                                                                                                   Pre lepší prehľad  dopĺňame webový odkaz na spomínané chaty a ubytovacie zariadenia:

http://kst.sk/index.php/vyhody-pre-clenov-organizacia-141/zavy-na-ubytovani-organizacia-142

    Každý člen Klubu slovenských turistov získava, od roku 2015, prihlásením a zaplatením členského poplatku automaticky poistenie DOMA a HORY od poisťovne UNION, ktoré sa vzťahuje na poistné udalosti súvisiace s turistikou, alebo akýmkoľvek pobytom na horách a to nielen na organizovaných projektoch KST, ale aj na súkromných vychádzkach, výletoch a pochodoch.  Ak sa chcete o tejto  relatívne novej výhode dozvedieť aj ďalšie podrobnosti kliknite  do sekcii  Hromadné poistenie umiestnenej na tejto webovej stránke alebo kliknite TU.

    Navyše člen, ktorý vstúpi do KST prostredníctvom nášho združenia (KST Košeca) získa bonusov-ú výhodu v podobe  plnohodnotného využívania nového a moderného  informačného systému, ktorý prostredníctvom Emailových a SMS správ efektívne, adresne a najme včas informuje svojich členov o každom jednom turistickom podujatí. Jednoduché objasnenie systému spolu s návodom pre jeho  aktiváciu nájdete v samostatnej sekcii tejto webovej stránky Email a SMS Informačný Systém (servis) alebo kliknite na DOZVEDIEŤ SA VIAC.

      Uviedli sme len pár výhod a benefitov, ktoré vstúpením do naše ho klubu získate preto dlho neváhajte a pridajte sa k nám. Minimálne celý výbor OKST Košeca sa nielen na  Vás ale aj na naše  budúce spoločné potulky krásnymi zákutiami hlavne slovenskej prírody už teraz veľmi teší.