↑ Return to ČLENSTVO

Digitálny preukaz člena

Kliknutím na text vlastného mena a následného zadania hesla, ktorým je Váš dátum narodenia (bez medzier a interpunkcie) sa dostanete k digitalizovanej forme preukazu aj s evidenciou platenia členských poplatkov:

Aktuálny zoznam členov KST Košeca pre rok 2020:

Ľubomír Barcik

Michal Barcik

Rastislav Behan

Stanislav Brezány

Radomír Brtáň

Pavel Čepák

Hana Čepáková

Jana Čepáková

Kamila Čepáková

Vladimír Domjen

Milan Drábik

Ladislav Ďurana

Natália Eliášová

Radoslav Fúsek

Iveta Fúseková

Jozef Gajdoš

Zuzana Gajdošóvá

Vladimír Gregor

Emília Hajdúchová

Milan Hanko

Peter Hanko

Veronika Hanková

Terézia Hanková

Daniela Chrobáková

Andrej Chudý

Miroslav Chudý

Andrej Jakuš 

Ferdinand Jakuš 

Marián Jarník

Marián Jarník

Katarína Jarníková

Kristián Kolembus

Radovan Kolembus

Mária Kolembusová

Viktória Kolembusová

Radoslava Kolembusová

Zuzana Kolesányiová

Ladislav Koncový

Mária Lukšová

Vladimír Lukšo

Jozef Mahďár

Jana Mahďárová

Anton Martiš

Miroslav Mikula

Anna Mikulová

Nicolas Mikuška

Zdenek Nadhájsky

Eva Ondrejcová

Jaroslava Ondrejcová

Vladimír Opát

Jana Opátová

Jana Pajgerová

Mária Pajgerová

Elena Pánová

Katarína Pavučková

Lenka Pavúčková

Miroslava Poliaková

Michaela Pružincová

Samuel Pružinec

Adam Rafaj

Jaroslav Rafaj

Jaroslav Rafaj jun.

Jozef Rafaj

Miroslav Rafaj

Peter Rafaj

Andrea Rafajová

Mária Rafajová

Miroslava Rafajová

Petra Rafajová

Jpzef Sedláček

Martin Sedláček

Jozef Strečko

Anna Strečková

Jozef Surový

Zuzana Surová

Andrej Surový

Tomáš Surový

Adam Urbaník

Laura Urbaníková

Zuzana Urbaníková

Viliam Zermegh

Helena Zermeghová

Ivana Zermeghová

Anton Živčic

Viera Živčicova

Anton Živčic jun.

Lenka Živčicová

Lucia Živčicová

Stanislava Živčicová