Hromadné poistenie

 

Hromadné poistenie členov KST v poisťovni UNION nadobudlo účinnosť a platnosť 1.4.2015.

 

Pomerne jasný a zrozumiteľný informačný sprievodca celoročným cestovným poistením:

UNION_info_sprievodca_k_6.3.2015

 

Scan zmluvy, týkajúcej sa hromadného poistenia členov:

Union_hromadna_poistna_zmluva_2015

Doplňujúci dodatok:

UNION_dodatok_c1_04_2015_nov_poistenci

a nakoniec kompletné všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia   :

vppccp_0514