↑ Return to Analýza roka 2016

Zmeny stanov schválené na výročnej členskej schôdze, 15. I. 2017

Vážený členovia KST Košeca, všetci priaznivci turistiky a otvorenej spoločnosti

V záujme vyššej informovanosti a kvalitnejšej transparentnosti sme sa rozhodli zverejniť Prílohu č. 2 – Zmeny stanov, ktorá tvorí  nielen integrálnu neoddeliteľnú súčasť zápisnice z našej výročnej členskej schôdze, ale aj základný dokument slúžiaci k oficiálnej zmene  Stanov, ktorý bude predložený na MV SR, sekcia vnútornej správy.

Pre zobrazenie kliknite na dole sa nachádzajúci odkaz:

Priloha č.2 Doplnenie a zmena stanov – kópia_Adresa predsedu

 

Spracoval Andrej Jakuš