Zdieľané projekty

V spolupráci s partnerskými klubmi a organizáciami z viac či menej blízkeho okolia sme sa, nie len za účelom obohatenia rozmanitosti ponuky cestovateľských destinácii a pestrosti výberu turistických akcii pre všetkých našich členov, ale aj zvýšenia spolupráce medzi jednotlivými združeniami , rozhodli vytvoriť novú platformu, v ktorej budeme spolu-zdieľať vybrané turistické, prípadne cestovateľské podujatia, súvisiace s poznávaním prírodných alebo kultúrno-historických zaujímavosti a krás širokého okolia zahŕňajúcej, i súčasne presahujúcej územie našej krajiny, konkrétnych partnerských organizácii.

V prípade záujmu zdieľania Vášho podujatia na našich webových stránkach, nám môžete poskytnúť základne propozície predmetnej akcie na emailovú adresu: koseca.kst@gmail.com, prípadne prostredníctvom formulára interaktívnej tvorby pozvánok, ktorý nájdete po kliknutí na odkaz nižšie:

Interaktívna tvorba pozvánok

Databáza zdieľaných projektov: