↑ Return to ČLENSTVO

Členské poplatky

      
Hodnota členských známok Klubu slovenských turistov sa pre rok 2024 zostáva nezmenená a pohybuje sa týchto peňažných sadzbách:
  • základný 15 € vrátane poistenia,
  • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 10 € vrátane poistenia,
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 5 € vrátane poistenia,
  • čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST

Podiel rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 je nasledovný:

  • 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
  • 40 % ústrediu,
  • 20 % regionálnej rade KST. (V našom prípade ide o Regionálnu radu KST Trenčín ).