Turistická aplikácia

 Vážení a milí priaznivci nielen košeckej  turistiky

      Sme veľmi radi, že Vám konečne môžeme  predstaviť  novú modernú (bezplatnú) aplikáciu, KST Košeca app, ktorá nielen dopĺňa a prehlbuje súčasnú mieru informovanosti a propagácie turistických  podujatí a projektov zaradených v našom kalendári akcii, ale má za cieľ  úplne nahradiť predchádzajúce spôsoby propagácie a to konkrétne informačný servis šírený pomocou papierových pozvánok, aj rovnako  výrazne rozšíriť a obohatiť  o rôzne inovatívne funkcie, ktoré pomôžu každému turistovi, ktorý disponuje aspoň základnou digitálnou gramotnosťou.

         K súčasným formám komunikácie s našimi členmi prostredníctvom tejto webovej stránky, facebook-ového profilu, tlačeného aj virtuálneho Kalendára turistických akcii a príležitostných oznamoch v obecnej tlači i miestnom rozhlase tak ešte pribudol nasledovný, kde sa informácie a upozornenia o budúcich turistických podujatiach  dostanú vždy  včas a  adresne priamo k Vám nech už  budete kdekoľvek.

        KST Košeca app je kompatibilná s operačnými systémami Android, Ios a Windows Phone, pod ktorými pracuje drvivá väčšina inteligentných zariadení súčasnosti (smartfóny,tablety).                                                                                                         Naša turistická aplikácia je je nielen pasívnym, ale aj aktívnym nástrojom pre obojstranne efektívnu a obohacujúcu komunikáciu a  obsahuje i viacero praktických prvkov medzi ktoré patria:

      – Pozvánky (s automatickou synchronizáciou-obnovením podľa nastavenia,                                      prednastavené na 8 hodinovú aktualizáciu zabezpečia, že po                                            pripojení mobilného zariadenia na internet sa Vám automaticky                                        zobrazia nami uverejnené aktuálne pozvánky – služba obsahuje aj                                  možnosť notifikáci v lište smartfónu. )

      – Plán akcií (platný kalendár podujatí na celý rok s jasne a prehľadne                                                      vyznačenými najbližšími turistickými projektami KST.)

      –  Digitálny preukaz člena (po zadaní hesla si  bude možné nielen kedykoľvek                                                               preukaz prehliadnuť ale /pevne veríme, že v blízskej                                                            budúcnosti/ preukázať svoju príslušnosť k  nášmu                                                                turistickému oddielu, pripadne v ňom budu                                                                             poznačené platba členského či členská známka)

      – Tvorba pozvánky ( každý člen bude môcť navrhovať, podľa vopred                                                                       predvoleného konceptu, turistické akcie aj so všetkými                                                      nevyhnutnými podrobnosťami.)

      – Fotogalérie            ( Sprístupnené nielen všetkým  našim členom, ale                                                                každému  kto si nainštaluje aplikáciu.  Určené jednak na                                                    pasívne prehliadanie momentiek a rovnako aj aktívne                                                          prispievanie priamo zo svojho smartfónu v reálnom čase.)

      – Turistická mapa    ( Prehľadne zobrazená turistická mapa územia SR a ČR                                                         s turistickými značeniami, dostupná online spolu s                                                               možnosťou lokalizácie GPS.)

      –  Webové sídla    ( webová stránka nášho klubu, KST – národnej organizácie aj                                              server časopisu Krásy Slovenska.)

      –  Virtuálna prihláška ( V prípade zájmu vstúpiť do KST Košeca sú relevantné                                                        dáta  získané v tomto jednoduchom dotazníku a ihneď                                                        exportované do našej databázy.)

      – Kontakty a info (Telefónické kontakty na členov výkonného výboru, oficálne                                              sídlo združenia aj s  reprezentatívne symbolmi /vlajka a znak                                              KST Košeca/, IČO a emailová schránka. )

      – Stretnutia výkonného výboru ( Vopred určené miesto s čas schodzky výkonné                                                                     výboru aj s termínom pristúpenia ostatných                                                                           členov)

DOWNLOAD APLIKÁCIE KST Košeca app :

   Podrobný postup inštalácie:

  1. Pre zahájenie sťahovania kliknite na vlajku KST Košeca,ktorá je umiestnená len o kúsok vyššie.

2. Stiahnite súbor kliknutim na modré tlačidlo Stiahnuť:

 3. Po stiahnutí inštalačného súboru nainštalujeme aplikáciu vo svojom smarfóne.

4. Aplikácia sa po naištalovaní automaticky aktivuje a zobrazí sa Vám  prehľadné            roletové menu.

        V prípade, výskytu problémov pri aktiváciu tejto aplikácie ma  môžete kontaktovať osobne, formou emailu perzeus12@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0950 519 254.

      Už teraz vytrvalo hľadáme nové a efektívnejšie možnosti informovania, ktoré povedú k vyššej miere účasti na našich turistických projektoch.

    Andrej Jakuš