ČLENSTVO

Digitálny preukaz člena

Kliknutím na text vlastného mena a následného zadania hesla, ktorým je Váš dátum narodenia (bez medzier a interpunkcie) sa dostanete k digitalizovanej forme preukazu aj s evidenciou platenia členských poplatkov: Aktuálny zoznam členov KST Košeca pre rok 2020: Ľubomír Barcik Michal Barcik Rastislav Behan Stanislav Brezány Radomír Brtáň Pavel Čepák Hana Čepáková Jana Čepáková Kamila Čepáková …

Zobraziť stránku »

Výhody členstva v KST Košeca

 K základným a hlavným výhodám členstva v KST Košeca nepochybne  patria:      Možnosť byť súčasťou dobrosrdečného,tolerantného, zanieteného a odborne skúseného kolektívu s ktorým dostane spoznávanie kultúrnych, historických a prírodných krás nielen najbližšieho okolia  nový a  predtým nepoznaný rozmer.    Zľavy na cestovnom na akciách, organizovaných KST Košeca, ktoré sú zaradené do plánu podujatí umiestneného na tejto …

Zobraziť stránku »

Členské poplatky

       Hodnota členských známok Klubu slovenských turistov sa pre rok 2024 zostáva nezmenená a pohybuje sa týchto peňažných sadzbách: základný 15 € vrátane poistenia, študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 10 € vrátane poistenia, deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 …

Zobraziť stránku »

(Žiadny nadpis)

Zobraziť stránku »

Virtuálna prihláška

V prípade, že Vás zaujali a presvedčili  ponúkané Výhody členstva v KST Košeca , neodradila Vás ani Členské poplatky  a plne ste sa nielen oboznámili ale aj  stotožnili s našimi Stanovami ,  budeme veľmi radi ak sa rozhodnete stať sa členom naše ho klubu.      Prihlášku v ktorej je potrebné vyplniť požadované údaje je možné  získať niekoľkými cestami: a. …

Zobraziť stránku »

Prihláška pre stiahnutie

  Pre stiahnutie prihlášky vo formáte .doc klikni na odkaz: https://www.okst-koseca.sk/wp-content/uploads/2016/12/prihlaska.doc

Zobraziť stránku »