Naše príspevky spoločnosti

……Naše združenie sa intenzívne, vytrvalo a naliehavo venuje nielen nášmu hlavnému poslaniu  a základným aktivitám súvisiacich s poznávaním, objavovaním návštevou i ochranou
zaujímavých a pútavých kultúrno-historických a prírodných miest a oblastí , ale vykonáva cely rad doplnkových úloh a činnosti, ktoré podporujú rozvoj miestnej komunity a slúžia v rámci
verejno prospešných účelov každému priaznivcovi turistiky, milovníkovi prírody vrátane občanov obce v ktorej pôsobí a ma tu aj svoje  trvalé oficiálne sídlo.

Niektoré príklady plodov našej prace, trpezlivosti, úsilia a umu:

1.Turistický prístrešok(2 lavice, so stolom a so strieškou poskytujúcou ochranu pred nepriaznivými                                                                       poveternostnými podmienkami.)

1a Hliniky1c Hliniky

 

 Lokalita umiestenia: Hliníky (oproti obrázku na pravej strane ceste smerujúcej k salašu.)

1.1

 


 

2.Vyčistenie konkrétnych studničiek  i  okolia spolu s dobudovaním doplnkovej zákrytov-ej ochrany

 

2a Kravy vrch

 

2. d kravy vrch

 

Lokalita umiestnenia: Pod Kravým vrchom (v smere a priamo pod drôtmi vysokého napätia.)

 

2.AA

 


 

 

3.Vytvorenie turistického prístrešku s dvoma lavičkami, stolom a ochranou proti dažďu a snehu
Vyčistenie okolia aj samotných studničiek v okolí spolu s konštruovaním  ochrany žriedla prameňa

 

3 Lucky 3c. lucky d

Lokalita umiestenia: Lúčky

3. 1

 


 

4a. Vytvorenie prístrešku so 4  lavicami a stolom v kombinácii so stolom a lavicami bez strechy  spojený s drobnými terénno- kultivačnými úpravami

4A
4b. Stavba drevenej lávky aj s jej impregnačnou ochrannou vrstvou farby proti poveternostným podmienkam, ktorá tvorí  spojenie brehov košeckeho (Dolinského) potoka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
4c. Sanačné prace na studienke spojené s jej zákrytov-ou ochranou
4C2

 

Lokalita umiestenia: Košecká dolina ( neďaleko poľovníckej chaty)

 

4

5. Spolupráca na tvorbe školskej besiedky, určenej  predovšetkým  žiakom základnej školy v Košeci, čakajúcich na autobus, chrániacej pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (dážď, sneženie).

 

Lokalita umiestenia: obec Košeca, Školská ulica ( v bezprostrednej blízkosti Základnej školy v Košeci)

 

 

Spracoval: Andrej JAKUŠ