ORGÁNY KST

Zloženie výboru KST Košeca pre funkčné obdobie 2024-2028

PREDSEDA: Radovan KOLEMBUS
TAJOMNÍK: Jozef RAFAJ
HOSPODÁR: Anton ŽIVČIC jun.
REFERENT PRE VZŤAHY S VEREJNOSŤOU, WEB ADMINISTRÁTOR a GRAFIK:        Andrej JAKUŠ
ZÁSTUPCA KST KOŠECA V RR KST TN A ČLEN RR KST TN PRE TOB a KRONIKÁR  : Milan DRÁBIK            
REFERENT PRE PRÁCU S TOM:                ..            ..                                                       Stanislava ŽIVČICOVÁ
REFERENT PRE BRIGÁDNICKE AKTIVITY: Jozef GAJDOŠ

Revízna komisia KST Košeca na funkčné obdobie 2024-2028

PREDSEDA: Marián Jarník
ČLEN: Jaroslav Rafaj sen.
ČLEN: Miroslava Poliaková

Vedúci TOM pri KST Košeca na funkčné obdobie 2024-2028

VEDÚCI: Stanislava ŽIVČICOVÁ
Miroslav RAFAJ

Aktualizované stanovy KST Košeca

KLIKNI NA ODKAZ NIŽŠIE ! STANOVY –  Klubu Slovenských Turistov riadne schválené v roku 2017 Košeca doplnené 3. dodatkami v roku 2024.

Zobraziť stránku »