ORGÁNY KST

Zloženie výboru KST Košeca pre funkčné obdobie 2016-2020

 

PREDSEDA: Marián JARNÍK
TAJOMNÍK: Milan Drábik
HOSPODÁR: Anton ŽIVČIC jun.
REFERENT PRE VZŤAHY S VEREJNOSŤOU, WEB ADMINISTRÁTOR a GRAFIK         Andrej JAKUŠ
REFERENT PRE PRÁCU S TOM a KRONIKÁR: Milan DRÁBIK            
REFERENT PRE BRIGÁDNICKE AKTIVITY:..           ..                                                       Zdeno NADHÁJSKY
REFERENT PRE BRIGÁDNICKE AKTIVITY: Jozef GAJDOŠ

Revízna komisia KST Košeca na funkčné obdobie 2016-2020

PREDSEDA: Milan HANKO
ČLEN: Daniela CHROBÁKOVÁ
ČLEN: Jaroslav RAFAJ

Vedúci TOM pri KST Košeca na funkčné obdobie 2016-2020

VEDÚCI: Mgr. Michaela Pružincová

Aktualizované stanovy KST Košeca

KLIKNI NA ODKAZ NIŽŠIE ! STANOVY –  Klubu Slovenských Turistov Košeca

Zobraziť stránku »