«

»

Pozvánka: Autobusový zájazd do oblasti Jánošíkových dier spojený s výstupom na Malý Rozsutec

Jánošíkove diery alebo len Diery je v podstate sústava tiesňav a kaňonov v Krivánskej Malej Fatre.

Jánošíkove diery sa nachádzajú v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Skladajú sa z troch ucelených častí: Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Preteká nimi Dierový potok, ktorý ich vyformoval. V Dierach sa nachádza viac ako dvadsať vodopádov, ktoré spolu vytvárajú Vodopády Dierového potoka. Bizarné skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých zaujímavých druhov rastlín a živočíchov.

Východiskom do Dier sú osady patriace do katastrálneho územia obce TerchováŠtefanová a Biely Potok. V Dolných dierach je vybudovaný náučný chodník.Horné diery sú v zimnom období uzatvorené. Jánošíkove diery sú prístupné atraktívnymi značenými turistickými chodníkmi s lávkami, rebríkmi a reťazami. V roku 2009 sa začala kompletná výmena oceľových konštrukcií na tejto trase.

janosikove_diery-331x260

Malý Rozsutec (1 343,5 m n. m.[1]) je vrch na Slovensku nachádzajúci sa vo východnej časti pohoria Malá Fatra – konkrétne v masíve Krivánskej Malej Fatry. Je charakteristickým skalným cimburím a strmými vápencovými stenami dominuje údoliu Bieleho potoka, ktoré prevyšuje o takmer 750 metrov. Z vrcholu je výhľad na susedný vyšší Veľký Rozsutec a do severných strání východnej časti masívu.

Vrchol je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Rozsutec vyhlásenej v roku 1967 s celkovou výmerou 842 ha, spadajúcou do Národného parku Malá Fatra. V okolí sa nachádza vzácna vápencomilná flóra.

stiah12nuť (1)


 

Dátum konania: 26. júna 2016 (nedeľa)

Miesto konania: Krivánska časť Malej Fatry

Zraz účastníkov: 6:45 hod SELČ pred ZŠ v Košeci

Odchod zúčastnených: 7:00 hod. SELČ

Účastnícky poplatok: členovia OKST 5 eur                                                                                                                                                         členovia TOM   3 eura                                                                                                                                                        ostatní             7 eur

Popis turistickej akcie: Košeca – Terchová(Biely Potok) – Ostrvnérázcestie Pod Pálenicou – Medzirozsutce                                          -Malý Rozsutec – Terchová(Biely Potok) – Košeca

Obtiažnosť: stredne náročná

Veľkosť prevýšenia: 786 výškových metrov

Dĺžka trasy: 16 km  (6 hodín.)

Výstroj: letná turistická

Predpokladaný návrat domov: zhruba o 18:00 hod.

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU  JE MOŽNÉ VYKONAŤ DO 15.6.2016 a to u p.  Milana Drábika prostredníctvom telefónneho čísla 0918 911 873.

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: p. Milan Drábik (č. t. 0918911873)

 


Mapka-JanosikoveDiery-2015

O autorovi

Andrej Jakuš