«

»

Pozvánka: Výročná členská schôdza 2017

 

 

images


 

Dátum konania: 15.  januára 2017 (nedeľa)

Začiatok konania: 15:00 SEČ

Miesto konania: Budova telocvične v areály ZŠ v Košeci (vchod zo Školskej ulice)

Predbežný program schôdze:

  • schvaľovanie zmeny formálneho názvu naše ho klubu
  • významná reforma a oprava aktuálnych stanov
  • premiestnenia oficiálneho sídla nášho občianskeho združenia
  • oficiálne predstavenie nových reprezentačných symbolov(vlajka, znak)
  • informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2016
  • predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2016
  • návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2017
  • pravidelná  platba členského na rok 2017
  • uvedenie, vysvetlenia a asistencia pri aplikácii moderných inovácii pre rozvoj

 

Poznámka: Podrobné a detailné informácie súvisiace s programom a každým hore uvedeným  bodom je možné osobne, alebo telefonicky nielen získať ale aj konzultovať s Andrejom Jakušom na čísle 0950 519 254, prípadne na emailovej adrese koseca.kst@gmail.com .

 

O autorovi

Andrej Jakuš