«

»

Pozvánka: Výstup na vrchol Šípu (1169,5 m. n. m.)

Šíp_(1169_m)_při_pohledu_od_Rojkova

 

         Základné informácie o cieli nášho putovania

 

Šíp (1 169,5 m n. m.[1]) je masívny rozložitý skalnatý vrch, vypínajúci sa nad sútokom riek Orava a Váh v pohorí Veľká Fatra v okrese Ružomberok. Nachádza sa v rovnomennej národnej prírodnej rezervácií Šíp a pomenúva geomorfologický podcelok Šípska Fatra.

Šíp vytvára významnú krajinnú dominantu celého okolia sútoku oboch riek. Masív Šípu má tri vrcholy. Z hlavného (východného) vrcholu je takmer kruhový rozhľad. Na nižšom (západnom) vrchole Zadného šípu, s nadmorskou výškou 1 142,7 m n. m., je podľa povesti už od dôb svätého Cyrila a Metoda veľký drevený kríž. Tento kríž bol naposledy obnovený v roku 2005 po jeho zničení letnou veternou smršťou. Najnižší, súvisle zalesnený, je vrchol Žaškovského Šípu (940,3 m n. m.).

Východne od hlavného vrcholu Šípu, priamo na hrebeni, sa nachádza výrazná kryha vápencov, tzv. Okrúhla skala (tiež Jánošíkov stôl). Na južnej strane tohto brala je menšia jaskyňa s prameňom (Abri v Okrúhlej skale).

Už od roku 1980 je celé územie Šípu s rozlohou 302 ha chránené ako národná prírodná rezervácia. Hlavným dôvodom pre vyhlásenie bol výskyt vzácnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev viazaných na vápencové a dolomitické skaly.

 


Dátum konania: 30. júl 2016 (sobota)

Miesto konania: región dolného Liptova (severná časť pohoria Veľká Fatra)

Zraz účastníkov: 5:30 hod SELČ v Ilave na železničnej stanici

Odchod zúčastnených: 5:35  hod. SELČ

Účastnícky poplatok: hradené zo zdrojov OKST v Košeci

Popis turistickej akcie: Ilava(železničná stanica) – Kraľovany zástavkaPodšípZadný ŠípŠíp(1169,5 m.n.m)Zaškovské sedlo – Stankovany zastávka – Žilina (železničná stanica) – Košeca (železničná zastávka)

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: 26 ° C polojasno

Obtiažnosť: stredne náročná

Dĺžka trasy: cca 15 km

Výstroj: letná turistická

Predpokladaný návrat domov: zhruba o 19:00 hod.

 

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: p. Vladimír Opát. (0903 706  321).

 


Sip

O autorovi

Andrej Jakuš