POZVÁNKA: Výročná členská schôdza 2020

 


Dátum konania: 19.  januára 2020 (nedeľa)

Začiatok konania: 15:00 SEČ

Miesto konania: Budova telocvične v areály ZŠ v Košeci (vchod zo Školskej ulice)

Predbežný program schôdze:

 

  • informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2019
  • predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2019
  • návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2020
  • pravidelná  platba členského na rok 2020
  • uvedenie, vysvetlenia a asistencia pri aplikácii moderných inovácii pre rozvoj
  • Diskusia s prítomnými členmi KST Košeca, vypočutie  prípadných návrhov, zodpovedanie otázok
  • registrácia nových členov

V prípade záujmu o  registráciu nových členov je možne využiť aj nasledovnú  virtuálnu prihlášku.

 

Virtuálna prihláška

 

Poznámka: Podrobné a detailné informácie súvisiace s programom a každým hore uvedeným  bodom je možné osobne, alebo telefonicky nielen získať ale aj konzultovať s Andrejom Jakušom na čísle 0950 519 254, prípadne na emailovej adrese koseca.kst@gmail.com .

 

POZVÁNKA: 11. ročník Trojkráľového stretnutia turistov na Sokole

 

 


Dátum konania: 6.  januára 2020 (pondelok)

Miesto konania: Sokol (651 m. n. m.) –  Košecké Podhradie (Stražovské vrchy)

Odchod zúčastnených: – individuálne podľa osobných dispozícii a preferencii, ktoré by mali zostať v rozmedzí                                                    7:00 – 14:00 SEČ, (Cestu je možné prekonať zhruba za  1-1,5 hod.)                                                                             Spoločný odchod je naplánovaný na 9 :00 SEČ .

Popis turistickej akcie: Košeca –  Lašteky – Sokol (651,2 m. n. m.) –  Laščeky – Košeca 

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: oblačno, – 1 ° C

Obtiažnosť:  nenáročná

Dĺžka trasy: 12 km

Výstroj:  zimná turistická

Predpokladaný návrat domov: podľa vlastného uváženia do 15:00 hod. SEČ

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Andrej Jakuš (č. t. 0950519254)

Poznámka: Na vrchol Sokola sú vytvorené priaznivé podmienky pre idylické zimné opekanie.                                                          Zúčastnený priaznivci turistiky obdržia upomienkovú magnetku spolu s kalendárom                                                      pre rok 2020.      


KST Košeca odporúča Silvestrovský výstup na Strážov

 


Dátum konania: 31. december 2019 (utorok)

Miesto konania: Strážov (1213 m. n. m.) –  Zliechov (Stražovské vrchy)

Odchod zúčastnených: – individuálne podľa osobných dispozicii a preferencii, odporúčané autobusové spojenie                                                  zo zastávky Košeca, Bytovky s odchodom o 6:53 SEČ .

Účastnícky poplatok: cestovný lístok bude plne uhradený zo zdrojov KST v Košeci – pre preplatenie cestovných                                          lístkov kontaktujte p. Antona Živčica Jun. na telefónnom čísle 0907502849

Popis turistickej akcie: Košeca –  Zliechov – Strážov (1213 m. n. m.) –  Zliechov  – Košeca

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: -2 ° C jasno

Obtiažnosť:  stredne náročná

Dĺžka trasy: 12 km

Výstroj:  zimná turistická

Predpokladaný návrat domov: zhruba o 13:20 hod. SEČ (odchod autobusu zo zastávky  Zliechov o 12:35 SEČ)


Vianočný pozdrav pre všetkých od Klubu slovenských turistov v Košeci

Výzva pre potenciálnych členov výkonného výboru v nadchádzajúcom období 2020-2024

   Obsah výzvy:
    Z dôvodu ukončenia riadneho 4. ročného mandátu získaného v predchádzajúcich voľbách v roku 2016 končí pôsobenie výkonného výboru aj revíznej komisie tak ako nám to ukladajú platné stanovy nášho združenia. Z toho vyplýva, že sa musia uskutočniť ďalšie voľby členov  výkonného výboru aj revíznej komisie z ktorého vyvstane, po dohode  zvolených kandidátov na najbližšej výročnej členskej schôdze 19. januára 2020, noví členovia výkonného výboru i revíznej komisie pre budúce obdobie medzi rokmi 2020-2024.
   V prípade záujmy stať sa členom výkonného výboru, prípadne revíznej komisie, je možné :
   a. Osloviť osobne ktoréhokoľvek člena aktuálneho výkonného výboru s konkrétnou žiadosťou.
   b. Žiadosť zaslať na našu oficiálnu emailovú adresu koseca.kst@gmail.com ,
   c. Môžete sa tiež s nami skontaktovať na telefónnych číslach 0950519254 (A. Jakuš) alebo na čísle telefónu 0907601150 (M.Jarník)
  Učiniť tak môžete najneskôr do piatku 10. januára 2020.
  Už teraz sa tešíme nových a perspektívnych členov nadchádzajúceho výkonného výboru pripadne ..revíznej komisie.

Staršie «