Pozvánka: Exkurzia zámku Lednice spojená s prehliadkou Lednicko-valtického areálu obohatená o možnosť prechádzky v Pavlovských vrchoch

 


 

…stručne informácie o cieli nášho putovania…

Zámok Lednice /Alternatíva A/

 

Zámok Lednice sa nachádza v moravskej obci Lednice na pravom brehu rieky Dyje, približne 12 km východne od mesta Mikulov.

Zámok s rozľahlou záhradou patrí medzi najkrajšie pamiatkové komplexy v Česku. Lednické panstvo získali v roku 1249 Lichtenštajnovci a patrilo im takmer 700 rokov.

Dnešnú podobu získal zámok pri rozsiahlej rekonštrukcii z polovice 19. storočia v slohu imitujúcom anglickú tudorovskú gotiku. Došlo tak k rekonštrukcii pôvodnej renesančnej stavby zo 16. storočia, okolo ktorej bola už vtedy rozsiahla záhrada. Významnou úpravou prešiel zámok koncom 17. storočia, kedy bol barokovo upravený podľa plánov významného talianskeho architekta Domenica Martinelliho a Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Zámocká budova je veľmi bohato novogoticky zdobená.

 

Lednicko-valtický areál /Variant B/

 

Lednicko-valtický areál je krajinný celok s rozlohou 283,09 km² v okrese Břeclav pri hranici s Rakúskom.[1] V decembri 1996 bol zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je považovaný za najrozsiahlejšiu komponovanú krajinu v Európe a možno i na svete.[2] Na severozápade na neho nadväzuje CHKO Pálava. Lednicko-valtický areál a bojisko bitky pri Slavkove boli v roku 1992 vyhlásené Ministerstvom kultúry ČR ako prvé dve krajinné pamiatkové zóny na území Česka.[3]

Túto oblasť na pomedzí Moravy a Dolného Rakúska v priebehu 18. a 19. storočia sformoval kniežací rod Lichtenštajnovcov do podoby prírodného parku. Okrem obcí ValticeLednice (spojených Bezručovou alejou z roku 1715) a Hlohovec sú významnými krajinotvornými celkami Boří les – umelo vysadený a Lednické rybníky. Areál zahŕňa aj časť lužného lesa pri rieke Dyji južne od Břeclavi.

V tejto krajine, okrem hlavných zámkov Lednice a Valtice sú roztrúsené drobné stavby, tzv. salety:

 • Apollónov chrám
 • Dianin chrám (tiež Rendezvous alebo Rendez-vous)
 • Janov hrad (tiež Janohrad)
 • Hraničný zámoček
 • Chrám Troch Grácií (tiež Tri Grácie)
 • Kaplnka sv. Huberta
 • Kolonáda na Rajstne (tiež Kolonáda Reistna)
 • Lovecký zámoček
 • Maurská vodáreň (Maurský dom)
 • Minaret
 • Nový dvor
 • Obelisk
 • Rybničný zámoček
 • Zámoček Belveder
 • Zámoček Lány
 • Zámoček Pohansko

Archeologické náleziská:

 • staroslovanské hradisko Pohansko
 • hradisko u Nejdku
 • tvrzisko Aloch

Prírodné pamiatky a rezervácie

Od roku 2003 je celý areál súčasťou biosférickej rezervácie Dolná Morava.

 

Pavlovské vrchy (Pálava) /Možnosť C/

 

Pavlovské vrchy (hovorovo Pálava, oba názvy sú odvodené od názvu obce Pavlovnem. Pöllauer Berge) sú vápencové pohorie, ktoré sa tiahne na samom juhu Moravy, od ohybu Dyje dvadsať kilometrov na juh okolo Mikulova, až k štátnej hranici s Rakúskom. Hoci nedosahujú veľkú absolútnu výšku (Devín má 551 m n. m.), vystupujú monumentálne nad okolitú nížinu a tvoria prírodnú dominantu juhu Moravy.

Vápenec, z ktorého sa hrebeň skladá, vznikol v druhohornom mori a bol vyzdvihnutý alpínskym vrásnením. Vďaka zachovalosti pôvodnej krajiny sa v oblasti vyskytuje množstvo veľmi vzácnych živočíchov a rastlín. Preto sú vrchy súčasťou CHKO Pálava, ktorá je severozápadnou časťou Biosférickej rezervácie Dolní Morava UNESCO.

Oblasť je nepretržite obývaná po desiatky tisíc rokov, o čom svedčí mnoho archeologických nálezov (lovci mamutov; hradisko, predovšetkým v Dolných Vestoniciach). Na území Pavlovských vrchov sa nachádza niekoľko prírodných rezervácií ochraňujúcich tunajšie veľmi cenné územie. Na dvoch výšinách sa týčia stredoveké hradné zrúcaniny (Děvičky a Sirotčí hrádek), na južnom úbočí sa rozkladá malebné historické mesto Mikulov.

 

 


Termín:   sobota 17. júna  2023

Zraz zúčastnených :  6:45 hod.

Miesto zrazu: Košeca parkovisko pred reštauráciou Motorest

Odchod autobusu: 7:00 hod.

Destinácia zájazdu: vrchol: Lednice, CHKO Pálava okres Břeclav, Juhomoravský kraj, Česká republika

Výstroj: turistická

Predpokladaný plán :  Alternatíva A: Košeca – Lednice – zámok Lednice a späť         

                                            Variant B: Košeca – Hájenka, Valtice –  Zámek Rendez-vous -kaplnka sv. Huberta –                                                                  Ladenská alej – Alahovy rybníky – U tri Grácii – Lednické rybníky –                                                                            Lednice – Košeca                                                                                                                                     Možnosť C: Košeca – Pavlov – Zrúcanina hradu Děvičky – Děvín rozc. –  Děvín                                                                            – Soutěska – prm. – Pod Martinkou (Pozůstatky hradu Neuhaus) – Perná –                                                                    Košeca                                                                                                      

 • zvolené alternatívy je možné v rámci individuálnych preferencii a kondičných možnosti podľa výberu kombinovať

Náročnosť: ľahká ideálna pre seniorov i rodičov s deťmi

Vzdialenosť:  8 km s prevýšením 16  v. m. (variant B), 6 km s prevýšením 233 v. m. (možnosť C)

Predpokladaný príchod domov: 19:00 hod.

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: polojasno 28° C

Poplatok účastníka: člen KST Košeca a dieťa do 15 rokov a senior nad 62 rokov        10 eur                                                                   člen TOM a ŤZP Košeca                                                                       8 eur                                                                   ostatní                                                                                                 15 eur        

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU  JE MOŽNÉ VYKONAŤ DO 11.6.2023 a to u p. Mariána Jarníka prostredníctvom telefónneho čísla  0907 601 150.      

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie:  p. Marián Jarník  (č. t. 0907601150)


INFO: Týždeň spoločnej turistiky v Národnom Parku Slovenský kras ( . . .navštívte spolu s nami teritórium s najkoncentrovanejším systémov jaskýň v našej krajine . . )


 

..

…krátke info o cieli nášho putovania….

 

Národný park Slovenský kras je národný park v geomorfologickom celku Slovenský kras na juhovýchodnom Slovensku. Z administratívneho pohľadu sa nachádza v okresoch Rožňava a Košice-okolie v Košickom kraji. Má rozlohu 346,11 km² a jeho ochranné pásmo 117,42 km². Slovenský kras je známy pre svoj veľmi dobre vyvinutý skalný reliéf a bohatstvo jaskýň, ktorých je tu k 31.12.2017 známych takmer 1300[1] (teda takmer 1/6 všetkých známych jaskýň na Slovensku), pričom patrí medzi najväčšie krasové oblasti v Strednej Európe. Jaskynný systém Skalistého potoka má v súčasnosti dĺžku 7,983 km s výškovým rozdielom 373 m; je najdlhšou a zároveň najhlbšou jaskyňou Slovenského krasu[1].

Národný park bol založený 13. februára 2002, predtým bol chránený ako chránená krajinná oblasť od roku 1973. Je to prvá slovenská biosférická rezervácia od 1. marca 1977, kedy bol zahrnutý do programu UNESCO – Človek a biosféra. V roku 1995 boli jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu začlenené (zapísané na zoznam) do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

V správe národného parku sa nachádza viacero maloplošných chránených území ako 10 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 16 národných prírodných pamiatok (najmä jaskyne).

 


Dátum konania: 27. august – 2. september 2023

Miesto konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava , región Gemera, VÚC Košice

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Mariána Jarníka (č. t. 0907 601 150) 

Ubytovanie : penzión Adriana v Krásnohorskej Dlhej Lúke 

pre viac informácii kliknite na http://www.penzion-adriana.sk/   

Alternatívne možnosti v regióne :  exkurzia hradu Krásna Hôrka  spolu s Krásnohorskou jaskyňou poprípade kaštieľu Betliar,  prehliadka Tischlerovho vodného hámru, návšteva jaskyne Domica, prípadne Ochtinskej aragonitovej  alebo Gombaseckej jaskyne, prechod Zádielskou tiesňavou (dolinou) v Slovenskom krase, objavovanie Hrhovského vodopádov  a vodopádu Hlboký jarok                

Cestovné: uhradené z fondov KST v Košeci

 Z organizačných dôvodov, kvôli potrebe zabezpečenia ubytovania a dopravy, je vhodné prihlásiť sa s dostatočne veľkým predstihom !!!  Najneskôr do  31. mája 2023  a to u vedúceho tohto turistického podujatia p. Mariána Jarníka  na telefónnom čísle č. t. 0907 601 150. 


POZVÁNKA: 11. ročník turistického pochodu OKOLO KOŠECE


Predpokladaný stav počasia v danej lokalite:  oblačno 15  ° C

Výstroj : turistická

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Marian Jarník ( 0907 601 150)                                                                                                                                         Andrej Jakuš (0950 519 254)

Informačná poznámka :   Prezentovaná vzdialenosť dlhších trás zodpovedá približnej dĺžke konkrétnej trasy                                                       zaokrúhlenej na desiatky (km)


KST Košeca DOPORUČUJE: 39. ročník Ilavskej 25-ky

KST Košeca DOPORUČUJE: Jubilejný 50. ročník Dubnickej 30-ky

Staršie «