DÔLEŽITÁ VÝZVA: KST Košeca prosí svojich nielen súčasných, ale aj potenciálne budúcich členov o záväzné potvrdenie členstva v roku 2021

Vážení súčasní aj budúci členovia a členky KST Košeca

 

…….Z dôvodu, formálnej exspirácie platnosti minuloročnej turistickej známky 31. marcom 2021, ktorej aktuálna platnosť je nevyhnutným predpokladom nielen riadneho členstva v KST Košeca, ale aj použiteľnosti  preukazu člena KST a výhod s ním spojenými (úrazové poistenie všetkých členov týkajúcu sa turistických aktivít na území SR, zľavy na vybrané turistické chaty u nás aj v zahraničí) Vás žiadame o záväzné potvrdenie ďalšieho členstva, ktoré je neoddeliteľne spojené so všetkými výhodami aj záväzkami, vrátane platby za objednanie tohto ročných známok (rok 2021) a to najneskôr do 19. februára 2021.
……Učiniť tak môžete hneď dvoma spôsobmi a to :

a. vyplnením a následným odoslaním registračného formulára (umiestneného nižšie) kde v prípade                                 predchádzajúceho členstva postačí vyplniť základne údaje,  ktorými sú meno a aktuálny stav,

b. telefonickým kontaktovaním (SMS správou), ktoréhokoľvek člena výkonného výboru KST Košeca, ktorého              číslo nájdete na tejto  webovej stránke v sekcii Plán aktivít.

 .
……..Všetkých nás veľmi mrzí, že komplikácie vyplývajúce z bezpečnostných proti-epidemických opatrení, súvisiace s cieľom zlepšiť pandemickú situáciu v celej našej krajine (zákaz vychádzania, obmedzenie stretávania, reštrikcie v oblasti organizácie kultúrnych a športových podujatí) negatívne ovplyvnili, ovplyvňujú a v blízkej budúcnosti aj naďalej budú ovplyvňovať prevažnú väčšinu našich plánovaných aktivít a to vo výraznej miere.                                            Všetci však pevne veríme, že epidemická situácia sa začne najme s príchodom priaznivejšieho teplejšieho jarného počasie v kombinácii s prebiehajúcou očkovaciu kampaňou v dohľadnom čase postupne zlepšovať a mi budeme môcť začať aspoň čiastočne, spolu s Vami všetkými, realizovať náš tohtoročný bohatý a  pevne veríme, že zaujímavý i atraktívny program, o ktorom Vás samozrejme budeme v dostatočnom predstihu a vhodnou formou informovať.

 

S prianím  spoločného stretnutia v prírode, v čo najbližšom čase a plnom zdraví,  KST Košeca.

 

Virtuálna prihláška do Klubu slovenských turistov v Košeci pre rok 2021

 

 

ˇ

 

 

Vianočné prianie

Presunutie prípadne zrušenie nielen najbližšieho, ale aj všetkých ostatných turistických podujatí, akcii a stretnutí až do odvolania

                             Informačný OZNAM

 

      Pre neočakávané a nezanedbateľné riziko spojené so šírením pandemického vírusu Corona 2019-nCoV (SARS-CoV-2) a proti-epidemické opatrenia s ním spojené sa nielen 30. ročník tohto tradičného a veľmi úspešného turistického podujatia Výstup na 101 hradov a zámkov, ale aj všetky ďalšie turistické projekty prekladajú na neurčito !  

    O preložených, prípadne dodatočne zrušených turistických podujatiach, konkrétnych termínoch i ďalších doplnkových informáciách budeme všetkých členov, vhodnou  formou a s dostatočným predstihom informovať.

     Ďakujeme za pochopenie

                                                    Výkonný  výbor KST  v Košeci

POZVÁNKA: Tradičná jesenná brigáda v Košeckej doline


Predpokladaný stav počasia v danej oblasti :  zamračené, ráno  15 °C neskôr 24 °C,skoro jasno a bez zrážok

Miesto: Košecká dolina v katastri obce Košeca

Dátum:  12. september 2020, t. j. sobota

Zraz účastníkov : 8:00 hod. na parkovisku pred  budovou reštaurácie Motorest

Predpokladaný návrat: 15:00 SELČ

Forma dopravy: vlastná, pešo

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: M.Jarník (0907601150)


 

KST Košeca informuje: Presunutie prípadne zrušenie najbližších turistických akcií nad-regionálneho charakteru

 

                          Informačný OZNAM

 

      Pre neočakávané a nezanedbateľné riziko spojené s opätovným šírením pandemického vírusu Corona 2019-nCoV (SARS-CoV-2) sa pre tento rok ruší nielen jednodňový autobusový zájazd na juhomoravský zámok Lednice, s predpokladaným uskutočnením  26. septembra 2020, ale aj plánovaný trojdňový turistický výlet v rámci celoslovenského turistického podujatia 57. ročník Stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska  vo východoslovenských Hermanovciach, už raz presunutého z mája tohto roku na začiatok októbra !  

    O preložených, prípadne dodatočne zrušených turistických podujatiach, konkrétnych termínoch i ďalších doplnkových informáciach budeme všetkých členov, vhodnou  formou a s dostatočným predstihom informovať.

     Ďakujeme za pochopenie

                                                    Výkonný  výbor KST  v Košeci

Staršie «