Veľkonočné blahoprianie

PROSBA KST KOŠECA: Darujte nám 2% z Vašich daní…

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

IČO: 37 915 312

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Odbor klubu slovenských turistov Košeca

Adresa: č. d. 291, 01864 Košeca

 

KST Košeca informuje: Aktualizácia informácii k plánu činnosti pre rok 2021

 Výkonný výbor Klubu Slovenských turistov Košeca oznamuje nielen  všetkým svojim členom, ale aj všetkým priaznivcom organizovanej turistiky v Košeci aj jej okolí, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemickú situáciu v kombinácii s veľkou mierou neistotou realizácie  už naplánovaných turistických podujatí bude aktualizovaný Plán (harmonogram) konkrétnych turistických akcií pre rok 2021 predstavený, akonáhle to pozitívny vývoj pandemickej situácie spolu s uvoľňovaním proti-epidemických opatrení umožní.

Tento aspekt však nič nemení na skutočnosti, že naše združenie má naďalej ambíciu prinášať aj tento rok  širokú paletu nielen tradičných, ale aj sviežo nových turistických podujatí, na ktoré sa už teraz môžete všetci  tešiť.

O všetkých budúcich  turistických podujatiach a plánovaných projektoch Vás budeme, vhodnou formou, (Messenger skupina, webová stránka, turistická aplikácia) včas a s dostatočne veľkým predstihom informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie  a tešíme sa na naše spoločné stretnutia v blízkych aj menej blízkych horách i lesoch .

DÔLEŽITÁ VÝZVA: KST Košeca prosí svojich nielen súčasných, ale aj potenciálne budúcich členov o záväzné potvrdenie členstva v roku 2021

Vážení súčasní aj budúci členovia a členky KST Košeca

 

…….Z dôvodu, formálnej exspirácie platnosti minuloročnej turistickej známky 31. marcom 2021, ktorej aktuálna platnosť je nevyhnutným predpokladom nielen riadneho členstva v KST Košeca, ale aj použiteľnosti  preukazu člena KST a výhod s ním spojenými (úrazové poistenie všetkých členov týkajúcu sa turistických aktivít na území SR, zľavy na vybrané turistické chaty u nás aj v zahraničí) Vás žiadame o záväzné potvrdenie ďalšieho členstva, ktoré je neoddeliteľne spojené so všetkými výhodami aj záväzkami, vrátane platby za objednanie tohto ročných známok (rok 2021) a to najneskôr do 19. februára 2021.
……Učiniť tak môžete hneď dvoma spôsobmi a to :

a. vyplnením a následným odoslaním registračného formulára (umiestneného nižšie) kde v prípade                                 predchádzajúceho členstva postačí vyplniť základne údaje,  ktorými sú meno a aktuálny stav,

b. telefonickým kontaktovaním (SMS správou), ktoréhokoľvek člena výkonného výboru KST Košeca, ktorého              číslo nájdete na tejto  webovej stránke v sekcii Plán aktivít.

 .
……..Všetkých nás veľmi mrzí, že komplikácie vyplývajúce z bezpečnostných proti-epidemických opatrení, súvisiace s cieľom zlepšiť pandemickú situáciu v celej našej krajine (zákaz vychádzania, obmedzenie stretávania, reštrikcie v oblasti organizácie kultúrnych a športových podujatí) negatívne ovplyvnili, ovplyvňujú a v blízkej budúcnosti aj naďalej budú ovplyvňovať prevažnú väčšinu našich plánovaných aktivít a to vo výraznej miere.                                            Všetci však pevne veríme, že epidemická situácia sa začne najme s príchodom priaznivejšieho teplejšieho jarného počasie v kombinácii s prebiehajúcou očkovaciu kampaňou v dohľadnom čase postupne zlepšovať a mi budeme môcť začať aspoň čiastočne, spolu s Vami všetkými, realizovať náš tohtoročný bohatý a  pevne veríme, že zaujímavý i atraktívny program, o ktorom Vás samozrejme budeme v dostatočnom predstihu a vhodnou formou informovať.

 

S prianím  spoločného stretnutia v prírode, v čo najbližšom čase a plnom zdraví,  KST Košeca.

 

Virtuálna prihláška do Klubu slovenských turistov v Košeci pre rok 2021

 

 

ˇ

 

 

Vianočné prianie

Staršie «