POZVÁNKA – Tradičné stretnutie turistov v košeckej doline (športový deň)


Dátum konania: 19.6.2021 t. j. sobota

Čas začiatku konania: 13:00 hod. SELČ

Miesto konania: tradične v košecká dolina

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: mimoriadne teplo – 30 ° C, polojasno

Predpokladaný príchod domov: individuálne v závislosti od výšky i stupňa kvality “nálady” a samozrejme                                                                        stavu poveternostných podmienok

Turistická náročnosť: ľahká až veľmi ťažká v nadväznosti na výber svojej vlastnej trasy

Občerstvenie, podávané organizátorom: guláš, káva i  minerálna voda, ostatné potreby hradené z vlastných                                                                                  zásob

Cieľové športové a spoločenské aktivity: možnosť účasti na kolektívnych hrách futbal, volejbal poprípade                                                                                      bedminton, opekania špekáčikov a slaniny pri ohni, preťahovanie                                                                                  v prevažnej miere lanom

Bonusová činnosť:                                      V rámci tohto podujatie budú vytvorené podmienky pre osobné                                                                             oboznámenie a následné upresnenie svojej veľkosti  a to                                                                                         prostredníctvom možnosti, vyskúšať si jednotlivé modely, nami                                                                             ponúkaného klubového oblečenia. Pre viac informácii  kliknite                                                                               SEM.

Dôležité upozornenie a poučenie: 

  Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné  proti-epidemické opatrenia. O každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bude viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19) , ktorá bude po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná.

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: M. Jarník (0907 601 150)

POZVÁNKA: Návšteva Zejmarskej rokliny v kombinácii s exkurziou Dobšinskej ľadovej jaskyne (autobusový zájazd)


 

                         . . .pár informácie o cieli nášho putovania. . .

 

Najmenšia roklina Slovenského raja

Zejmarská roklina je tiesňava a zároveň národná prírodná rezervácia v Slovenskom raji, ktorá bola vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Smižany a Dedinky v okrese Rožňava a okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Jej plocha je 72,65 hektára. Rezervácia uchováva významné geomorfologické krasové formy (roklina, bralá, skladné stupne, vodopády, vyvieračky) a zachované lesné spoločenstvá s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Tiesňavou prechádza náučný chodník a tiež modrá turistická značka modrá turistická značka zo strediska Biele Vody na planinu Geravy.

 

Ľadový klenot svetového dedičstva

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.

 


Termín:  sobota 5. jún 2021

Zraz zúčastnených :  5:30 hod.

Miesto zrazu: Košeca ZŠ

Odchod autobusu: 5:40 hod.

Destinácia zájazdu: Zejmarská roklina, kataster obce Dedinky, Národný park Slovenský raj

Výstroj: turistická

Obtiažnosť: nenáročná vhodná aj pre deti s výskytom technicky mierne náročných prvkov (stúpačky, rebríky)

Dlžka trasy: cca  13 km

Predpokladaný plán trasy: Variant A: Košeca – Mlynky-časť Biele vody– Zejmarská roklina  –                                                                                           Geravy  Dedinky – Stratenská píla(790 m.n.m.) – Stratená (800                                                                                m.n.m.) – Stratenský kaňon  (810 m.n.m.)  Dobšinská ľadová                                                                                  jaskyňa (845 m.n.m.) – Košeca

                                       Alternatíva B: Košeca –  Exkurzia Dobšinskej ľadovej jaskyne – Košeca

Predpokladaný príchod domov: 20:00 hod.

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: 18 ° C, oblačno s miernym rizikom výskytu prehánok

Poplatok účastníka: člen KST Košeca          9 eur                                                                                                                                           člen TOM  Košeca        eur                                                                                                                                           ostatní                          11 eur                                                                                                                                      

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU  JE MOŽNÉ VYKONAŤ DO 30. V. 2021 a to u pána Radoslava Kolembusa  prostredníctvom telefónneho čísla 0911 361 919 .   

Dôležité upozornenie a poučenie:  

  Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné  proti-epidemické opatrenia. O každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bude viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19) , ktorá bude po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná .

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: R. Kolembus (č. t. 0911 361 919)


INFORMAČNÝ OZNAM: KST Košeca opäť pristúpil k zrušenie Výstupu na Klapy z dôvodu, aj naďalej neistej situácie ohľadne výkladu proti-epidemických reštrikcii

   


                                     Informačné oznámenie

 

    Vážení členovia aj priaznivci turistiky

 

     Po dôslednom uvážení sme sa rozhodli, z dôvodu neustále pretrvávajúceho  a naďalej prítomného rizika spojeného so šírením pandemického vírusu Corona 2019-nCoV (SARS-CoV-2) a najme a hlavne proti-epidemickými opatreniami s ním spojenými, toto ďalšie, v poradí už 2 turistické podujatie, nášho kalendára Výstup na Klapy (chran. prír. rezervácia),  preložiť na neurčito !  

    O preložení, prípadne dodatočnom zrušení tohto turistického podujatia, aj o konkrétnom termíne i ďalších doplnkových informáciách budeme všetkých členov, vhodnou  formou a s dostatočným predstihom informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Výkonný výbor KST Košeca

INFORMAČNÝ OZNAM: KST Košeca ruší Výstup na Veľký Javorník z dôvodu, aj naďalej pretrvávajúcich pandemických opatrení

  


                                        Informačné oznámenie

 

    Vážení členovia aj priaznivci turistiky

 

     Po dôslednom uvážení sme sa rozhodli, z dôvodu neustále pretrvávajúceho  a naďalej prítomného rizika spojeného so šírením pandemického vírusu Corona 2019-nCoV (SARS-CoV-2) a najme a hlavne proti-epidemickými opatreniami s ním spojenými, úvodné turistické podujatie, nášho kalendára Výstup na Veľký Javorník (1072 m.n.m.),  preložiť na neurčito !  

    O preložení, prípadne dodatočnom zrušení tohto turistického podujatia, aj o konkrétnom termíne i ďalších doplnkových informáciách budeme všetkých členov, vhodnou  formou a s dostatočným predstihom informovať.

 

Výkonný výbor KST Košeca

 

Veľkonočné blahoprianie

Staršie «