POZVÁNKA: Výstup na Mikušovské skalice

Dátum konania : 28. I. 2024, t. j. už tradične posledná januárová nedeľa

Zraz: o 6:50  na autobusovej zastávke AS OC Idea v Ilave  s odchodom autobusu 6:55 SEČ, smer Pruské

Miesto konanie: pohorie  Biele Karpaty , okres Ilava, kat.                                                                                                                         obcí PruskéMikušovceVršatské (Vršatecké) Podhradie

Poplatok zúčastneného: cestovné bude uhradené z rozpočtu KST Košeca

Odchod:  6:15 (od pivárne Eldorádo)

Autobus: Ilava nemocnica odchod 6:55

Trasa A: Košeca – Ilava –  Vršatské Podhradie – Mikušovské skalice – Pruské – Ilava – Košeca                          Trasa B: Košeca – Ilava –  Vršatské Podhradie – vrch Chmeľová (925 m.n.m.) – Mikušovské skalice – Pruské –                 Ilava – Košeca

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: polojasno, – 2 ° C

Obtiažnosť: Trasa ľahká vhodná i pre deti

Vzdialenosť: približne 6 – 8 km

Predpokladaný návrat :14:00

Výstroj a výbava: zimná- turistická

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: p. Milan Drábik  (č. t. 0948 788 530 )

POZVÁNKA: Výročná členská schôdza 2024

Dátum konania: 21. januára 2024 (nedeľa)

Začiatok konania: 15:00 SEČ

Miesto konania: jedálen Materskej školy v Košeci (konkrétna pozícia vyobrazená v mape umiestnenej nižšie)

Predbežný program schôdze:

  • informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku 2023
  • predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2023
  • návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2024
  • schvaľovanie nových členov výkonných a kontrolných orgánov KST Košeca pre nasledujúce funkčné obdobie rokov 2024-2028.
  • pravidelná platba členského na rok 2024
  • názorné predloženie Kroniky KST za rok 2023
  • informácia o súčasnej členskej základni a aktuálnych členských poplatkoch 
  • diskusia s prítomnými členmi KST Košeca, vypočutie  prípadných návrhov, zodpovedanie otázok
  • registrácia nových členov

V prípade záujmu o  registráciu nových členov je možne využiť aj nasledovnú  virtuálnu prihlášku.

Poznámka: Podrobné a detailné informácie súvisiace s programom a každým hore uvedeným  bodom je možné osobne, alebo telefonicky nielen získať ale aj konzultovať s Andrejom Jakušom na čísle 0950 519 254, prípadne na emailovej adrese koseca.kst@gmail.com .

POZVÁNKA: 14. ročník Trojkráľového stretnutia turistov a priaznivcov turistiky na Sokole

Dátum konania: 6.  január  2024 (sobota)

Miesto konania: Sokol (651 m. n. m.) –  Košecké Podhradie (Stražovské vrchy)

Odchod zúčastnených: – individuálne podľa osobných dispozícii a preferencii, ktoré by mali zostať v rozmedzí                                                       7:00 – 13:00 SEČ, (Cestu je možné prekonať zhruba za  1-1,5 hod.)                                                                             Spoločný odchod je naplánovaný na 9 :00 SEČ .

Popis turistickej akcie: Košeca –  chatová osada Lašteky  (vrch Chrástky – Sokol (651,2 m. n. m.) –a spä

                                         Alternatívne trasy k využitiu:

Ilava, žel. stanica –  chatová osada Lašteky  (vrch Chrástky )– Sokol (651,2 m. n. m.) – a späť (trasa vedie po žltej            turistickej značke)

GPX trasa: https://drive.google.com/file/d/1ToajC-OrALYjsdCIs8ROoBz-kYq_R8T9/view?usp=sharing

Veľké košecké Podhradie (z centra obce) – osada Sokol – vrch Sokol a späť

GPX trasa: https://drive.google.com/file/d/1PeNQ9Urwjr_xl90VJc7voY3yjWqw3GFX/view?usp=sharing

Malé košecké Podhradie – osada Háj – vrch Sokol a späť

Horná Poruba (centrum obce) – osada Háj – Sokol a späť

GPX trasa: https://drive.google.com/file/d/1ARosF3O2cow3hHJrSxGqmmEv0KzZk_Qj/view?usp=sharing

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: oblačno, 8 ° C

Obtiažnosť:  nenáročná

Dĺžka trasy: 12 km

Výstroj:  zimná turistická

Predpokladaný návrat domov: podľa vlastného uváženia do 15:00 hod. SEČ

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Andrej Jakuš (č. t. 0950519254)

Poznámka: Na vrchol Sokola sú vytvorené priaznivé podmienky pre idylické  zimné opekanie.                                                       Zúčastnení priaznivci turistiky obdržia  upomienkovú magnetku so špeciálnym motívom.

KST Košeca DOPORUČUJE: Silvestrovský výstup na Strážov

Dátum konania: 31. december 2023 (nedeľa)

Miesto konania: Strážov (1213 m. n. m.) –  Zliechov (Stražovské vrchy)

Odchod zúčastnených: – individuálne podľa osobných dispozicii a preferencii, odporúčané autobusové spojenie                                                  zo zastávky Košeca, Bytovky s odchodom o 6:53 SEČ .

Účastnícky poplatok: cestovný lístok bude plne uhradený zo zdrojov KST v Košeci – pre preplatenie cestovných                                          lístkov kontaktujte p. Antona Živčica Jun. na telefónnom čísle 0907502849

Popis turistickej akcie: Košeca –  Zliechov – Strážov (1213 m. n. m.) –Zliechov  – Košeca

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite:  6 ° C  oblačno

Obtiažnosť:  stredne náročná

Dĺžka trasy: 12 km

Výstroj:  zimná turistická

Predpokladaný návrat domov: zhruba o 13:20 hod. SEČ (odchod autobusu zo zastávky  Zliechov o 12:37 SEČ)

Vianočne blahoprianie

a naša tradičná Vianočná animácia:

Staršie «

» Novšie