POZVÁNKA: Výstup na zrúcaninu hradu Hrušov spojenú s exkurziou zámku v Topoľčiankach a prehliadkou zubrej zvernice (Alternatíva autobusového zájazdu na zámok Lednice)

 


Hrušov (hrad)

Hrušov(-normovaný názov)[1] alebo Hrušovský hrad je zrúcanina gotického hradu nachádzajúca sa na kremencovom vrchu Skalka nad cestou z Topoľčianok do Skýcova, v katastrálnom území obce Hostie.

Dejiny

Počiatky Hrušovského hradu nie sú presne známe, no jeho stavba je datovaná do obdobia po odchode Mongolov. V listinách sa prvý raz spomína v roku 1253.

Hlavnou funkciou hradu bolo stráženie obchodnej cesty spájajúcej Požitavie s Ponitrím.

V polovici 14. storočia hrad často menil majiteľov. V rokoch 1321 až 1344 patril rodine Levických, neskôr sa stal kráľovským majetkom. Roku 1347 kráľ Ľudovít Veľký daroval Hrušov synovi župana Júlia z Topoľčian, magistrovi Mikulášovi a jeho pokrvnému bratovi Ondrejovi. V darovacej listine sa hrad objavuje pod názvom “Castrum Nostrum Hurusov”. Neskôr sa stal znovu kráľovským majetkom a bol pod správou kastelánov.

V čase, keď medzi sebou bojovalo viacero dynastií, okolo roku 1446 hrušovský kastelán tento hrad predal Kolomanovi z Topoľčianok. Do tej doby bol hrad majetkom Bubekovcov.

V roku 1616 bol celý hradný komplex predaný Ladislavovi Petheovi. Predaj hradu bol spôsobený vymretím rodu dovtedajších majiteľov hradu, šľachticov z Topoľčianok.

Koniec slávy Hrušovského hradu prinieslo protihabsburské povstanie, keď bol v roku 1708 hrad dobytý a zničený.

Prístup

Pístup na hrad je možný z viacerých miest.

  • po červená turistická značka značke z parkoviska pod hradom, ktoré sa nachádza na ceste medzi Topoľčiankami a obcov Skýcov (cca 1 km)
  • po zelená turistická značka značke z obce Skýcov a následne s odbočením na červená turistická značka pri Lúky pod Kruhom (cca 4 km)
  • po červená turistická značka značke z obce Jedľové Kostoľany (cca 9 km)[2]

Termín:  sobota, 24. júna 2021

Zraz zúčastnených :  6:50 hod.

Miesto zrazu: Košeca ZŠ

Odchod autobusu: 7:00 hod.

Destinácia zájazdu: kataster mesta Topoľčianky a obce Skýcov, Nitriansky samosprávny kraj

Výstroj: turistická

Obtiažnosť: nenáročná  ideálna aj  pre rodiny s deťmi

Dĺžka trasy: cca  14 km (Variant A), 3 km (Alternatíva B)

Predpokladaný plán trasy: Variant A: Košeca – Topoľčianky – Žrebčín Backová zrúcanina hradu Hrušov                                                                         – Žrebčín Backová-  Topoľčianky-  Košeca

                                        Alternatíva B: Košeca– autobusová zastávka Hrušov, štátna cesta – zrúcanina                                                                                hradu Hrušov – autobusová zastávka Hrušov štátna cesta –                                                                                     Topoľčianky (z autobusovej zastávky, hrad Hrušov by sme pokračovali už                                                                     klubovým  autobusom)-  Košeca

                                  

Predpokladaný príchod domov: 20:00 hod.

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: 27 ° C, polooblačno

Poplatok účastníka: člen KST Košeca           8 eur                                                                                                                                          člen TOM  Košeca        eur                                                                                                                                          ostatní                          10 eur                                                                                                                                      

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU  JE MOŽNÉ VYKONAŤ DO 18. VII. 2021 a to u pána Mariána Jarníka prostredníctvom telefónneho čísla 0907 601 150  .   

Dôležité upozornenie a poučenie:  

  Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné  proti-epidemické opatrenia. O každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bude viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19) , ktorá bude po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná .

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: M. Jarník (č. t. 0907 601 150 )


Plánovaný nedeľňajšie podujatia z odboru cyklo-turistiky sa RUŠÍA !!!

                                        Informačný OZNAM

Vážení turisti a milí priaznivci turistiky

 

      Z dôvodu absencie primeraného technicko-organizačného zabezpečenia sa konkrétne cyklo-turistické podujatia (Cyklo-túra k mohyle M. R. Štefánika spolu s Cykloturistickým výletom na Kysuce-Nová Bystrica),ktoré sa mali uskutočniť najbližšiu nedeľu 18. júla 2021 resp. druhú augustovú sobotu, prekladajú na neurčito !  

    O preloženom termíne budeme všetkých členov vhodnou  formou a s dostatočným predstihom informovať.

     Ďakujeme za pochopenie

                                                    Výkonný  výbor KST  v Košeci

INFO: Týždeň spoločnej turistiky v Národnom parku Slovenský raj (Slovenské rudohorie)

 

.…vyberte sa spolu s nami na návštevu  národného parku s najvyššou koncentráciou roklín v celom karpatskom oblúku….

 

 


  . . .pár informácií o prostredí cieľovej destinácie. . .

 

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc, Skala, Duča a Havrania skala + Lipovec.

Národný park Slovenský raj po uskutočnení zonácie Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 69/2016 Z.z. zaberá 19 413,67 ha a jeho ochranné pásmo 5 474,76 ha. Patrí k európsky významným a chráneným vtáčím územiam.

Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu viac ako 600 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. V roku 2000 bola spolu so Stratenskou jaskyňou a jaskyňou Psie diery zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Voľne dostupná je aj Biela jaskyňa, Zelená jaskyňa a Jaskyňa v Havranej skale. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu a Stratenský kaňon na rieke Hnilec.

Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytuje sa tu takmer 1000 druhov vyšších rastlín. Z chránených druhov a európsky významných druhov sa v Slovenskom raji nachádza astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý uhorský, lykovec voňavý, plesnivec alpínsky, prvosienka holá, šafran spišský, žltohlav najvyšší, karpatské endemity ako zvonček karpatský, veternica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, vlk, mačka divá, vydra riečna, syseľ pasienkový, orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 vysadený kamzík vrchovský alpskej proveniencie z Jeseníkov, spôsobujúci škody na cenných rastlinných spoločenstvách.

 


Dátum konania: 22.-28. augusta 2021

Miesto konania: Rekreačné stredisko Turistický raj – Chata Betka, Hrabušice, turistické centrum Podlesok, okres Spišská Nová Ves , región Spiša, VÚC Košice

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Radovan Kolembus ( č. t. 0911 361 919)                                                                                                                                                                           Cestovné: uhradené z fondov KST v Košeci

Cena ubytovania:  8 eur / noc s možnosťou objednávky polopenzie v hodnote 8,90 eura

    Z organizačných dôvodov, kvôli potrebe zabezpečenia ubytovania a dopravy, je vhodné prihlásiť sa s dostatočne veľkým predstihom !!!  Najneskôr do  15. júla 2021  a to u vedúceho tohto turistického podujatia p. Radovana Kolembusa na telefónnom čísle 0911 361 919


POZVÁNKA: Prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou (autobusový zájazd)

 

 

 

 


  . . .pár informácie o cieli nášho putovania. . .

 

Prosiecka dolina je krasová dolina nachádzajúca sa v Chočských vrchoch, ktoré pretína od severu na juh. Jej celková dĺžka je 3,5 km. Začína na horských lúkach Svoradu a vyúsťuje v blízkosti podhorskej obce Prosiek. Zároveň je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie.[1]

 

Kvačianska dolina je krasová dolina vo východnej časti Chočských vrchov. Preteká ňou potok Kvačianka a územie doliny je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie.[1]

Vedie ňou červená turistická značka červeno značený chodník z Kvačian do Hút a modrá turistická značka modro značený chodník z rázcestia nad Oblazmi do Veľkého Borového.

V hornej časti doliny sa v lokalite Oblazy, na sútoku KvačiankyBorovianky a Ráztockého potoka, nachádzajú dva drevené vodné kolesové mlyny, ktoré sú technickými pamiatkami. Dolný mlyn s pílou je zreštaurovaný a v prevádzke, nachádza sa v ňom.

 


Termín:  nedeľa, 11. júna 2021

Zraz zúčastnených :  6:50 hod.

Miesto zrazu: Košeca ZŠ

Odchod autobusu: 7:00 hod.

Destinácia zájazdu: kataster obcí Prosiek, Kvačany, Malé Borové, Chočské vrchy, región Liptova, Žilinský samosprávny kraj

Výstroj: turistická

Obtiažnosť: nenáročná  ideálna aj  pre rodiny s deťmi

Dlžka trasy: cca  11,5 km

Predpokladaný plán trasy: : Košeca – ProsiekSvoradMalé BorovéKvačianska dolina, Oblazy –                                                                    Kvačany – Košeca

                                   

Predpokladaný príchod domov: 20:00 hod.

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: 24 ° C, polooblačno

Poplatok účastníka: člen KST Košeca          10 eur                                                                                                                                          člen TOM  Košeca        eur                                                                                                                                          ostatní                          12 eur                                                                                                                                      

ZÁVÄZNÉ PRIHLÁSENIE SPOLU SO ZAPLATENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU  JE MOŽNÉ VYKONAŤ DO 30. V. 2021 a to u pána Antona Živčica prostredníctvom telefónneho čísla 0907 502 849 .   

Dôležité upozornenie a poučenie:  

  Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné  proti-epidemické opatrenia. O každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bude viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19) , ktorá bude po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná .

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: A. Živčic (č. t.0907 502 849)


Plánovaný nedeľňajší výstup na Panskú Javorinu (942,6 m.n.m.) sa RUŠÍ !!!

                  Informačný OZNAM

Vážení turisti a milí priaznivci turistiky

 

      Z dôvodu absencie primeraného technicko-organizačného zabezpečenia sa konkrétne turistické podujatie (Výstup na Panskú Javorinu),ktoré sa mali uskutočniť zajtra 27. júna 2021, prekladá na neurčito !  

    O preloženom termíne budeme všetkých členov vhodnou  formou a s dostatočným predstihom informovať.

     Ďakujeme za pochopenie

                                                    Výkonný  výbor KST  v Košeci

 

 

Staršie «

» Novšie