«

»

INFO: Týždeň spoločnej turistiky v Národnom Parku Slovenský kras ( . . .navštívte spolu s nami teritórium s najkoncentrovanejším systémov jaskýň v našej krajine . . )


 

..

…krátke info o cieli nášho putovania….

 

Národný park Slovenský kras je národný park v geomorfologickom celku Slovenský kras na juhovýchodnom Slovensku. Z administratívneho pohľadu sa nachádza v okresoch Rožňava a Košice-okolie v Košickom kraji. Má rozlohu 346,11 km² a jeho ochranné pásmo 117,42 km². Slovenský kras je známy pre svoj veľmi dobre vyvinutý skalný reliéf a bohatstvo jaskýň, ktorých je tu k 31.12.2017 známych takmer 1300[1] (teda takmer 1/6 všetkých známych jaskýň na Slovensku), pričom patrí medzi najväčšie krasové oblasti v Strednej Európe. Jaskynný systém Skalistého potoka má v súčasnosti dĺžku 7,983 km s výškovým rozdielom 373 m; je najdlhšou a zároveň najhlbšou jaskyňou Slovenského krasu[1].

Národný park bol založený 13. februára 2002, predtým bol chránený ako chránená krajinná oblasť od roku 1973. Je to prvá slovenská biosférická rezervácia od 1. marca 1977, kedy bol zahrnutý do programu UNESCO – Človek a biosféra. V roku 1995 boli jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu začlenené (zapísané na zoznam) do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

V správe národného parku sa nachádza viacero maloplošných chránených území ako 10 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 16 národných prírodných pamiatok (najmä jaskyne).

 


Dátum konania: 27. august – 2. september 2023

Miesto konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, okres Rožňava , región Gemera, VÚC Košice

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: Mariána Jarníka (č. t. 0907 601 150) 

Ubytovanie : penzión Adriana v Krásnohorskej Dlhej Lúke 

pre viac informácii kliknite na http://www.penzion-adriana.sk/   

Alternatívne možnosti v regióne :  exkurzia hradu Krásna Hôrka  spolu s Krásnohorskou jaskyňou poprípade kaštieľu Betliar,  prehliadka Tischlerovho vodného hámru, návšteva jaskyne Domica, prípadne Ochtinskej aragonitovej  alebo Gombaseckej jaskyne, prechod Zádielskou tiesňavou (dolinou) v Slovenskom krase, objavovanie Hrhovského vodopádov  a vodopádu Hlboký jarok                

Cestovné: uhradené z fondov KST v Košeci

 Z organizačných dôvodov, kvôli potrebe zabezpečenia ubytovania a dopravy, je vhodné prihlásiť sa s dostatočne veľkým predstihom !!!  Najneskôr do  31. mája 2023  a to u vedúceho tohto turistického podujatia p. Mariána Jarníka  na telefónnom čísle č. t. 0907 601 150. 


O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár