«

POZVÁNKA – Tradičné stretnutie turistov v košeckej doline (športový deň)


Dátum konania: 19.6.2021 t. j. sobota

Čas začiatku konania: 13:00 hod. SELČ

Miesto konania: tradične v košecká dolina

Predpokladaný stav počasia v danej lokalite: mimoriadne teplo – 30 ° C, polojasno

Predpokladaný príchod domov: individuálne v závislosti od výšky i stupňa kvality “nálady” a samozrejme                                                                        stavu poveternostných podmienok

Turistická náročnosť: ľahká až veľmi ťažká v nadväznosti na výber svojej vlastnej trasy

Občerstvenie, podávané organizátorom: guláš, káva i  minerálna voda, ostatné potreby hradené z vlastných                                                                                  zásob

Cieľové športové a spoločenské aktivity: možnosť účasti na kolektívnych hrách futbal, volejbal poprípade                                                                                      bedminton, opekania špekáčikov a slaniny pri ohni, preťahovanie                                                                                  v prevažnej miere lanom

Bonusová činnosť:                                      V rámci tohto podujatie budú vytvorené podmienky pre osobné                                                                             oboznámenie a následné upresnenie svojej veľkosti  a to                                                                                         prostredníctvom možnosti, vyskúšať si jednotlivé modely, nami                                                                             ponúkaného klubového oblečenia. Pre viac informácii  kliknite                                                                               SEM.

Dôležité upozornenie a poučenie: 

  Všetci účastníci, tejto turistickej akcie, sú povinní dodržať platné  proti-epidemické opatrenia. O každom účastníkovi sa podľa aktuálne prijatých nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bude viesť evidencia, z dôvodu efektívnejšie kontroly šírenia eventuálnej nákazy (COVID-19) , ktorá bude po 14 dňoch v súlade so súčasnou legislatívou zlikvidovaná.

Vedúci akcie, ktorý v prípade záujmu poskytne podrobnejšie informácie: M. Jarník (0907 601 150)

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár