«

»

POZVÁNKA: Výročná členská schôdza 2020

 


Dátum konania: 19.  januára 2020 (nedeľa)

Začiatok konania: 15:00 SEČ

Miesto konania: Budova telocvične v areály ZŠ v Košeci (vchod zo Školskej ulice)

Predbežný program schôdze:

 

  • informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2019
  • predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2019
  • návrh a  následné schvaľovanie harmonogramu turistických akcii  pre rok 2020
  • pravidelná  platba členského na rok 2020
  • uvedenie, vysvetlenia a asistencia pri aplikácii moderných inovácii pre rozvoj
  • Diskusia s prítomnými členmi KST Košeca, vypočutie  prípadných návrhov, zodpovedanie otázok
  • registrácia nových členov

V prípade záujmu o  registráciu nových členov je možne využiť aj nasledovnú  virtuálnu prihlášku.

 

Virtuálna prihláška

 

Poznámka: Podrobné a detailné informácie súvisiace s programom a každým hore uvedeným  bodom je možné osobne, alebo telefonicky nielen získať ale aj konzultovať s Andrejom Jakušom na čísle 0950 519 254, prípadne na emailovej adrese koseca.kst@gmail.com .

 

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár