«

»

Pozvánka: Výročná členská schôdza 2023

Pre vzhliadnutie simulačného klipu, kliknite do priestoru obrázka umiestneného nižšie:


Dátum konania: 22.  januára 2023 (nedeľa)

Začiatok konania: 15:00 SEČ

Miesto konania: Nová prístavba jedálne  Materskej školy v Košeci (konkrétna pozícia vyobrazená v mape                                            umiestnenej nižšie)

Predbežný program schôdze:

 

  • informovanie oboznámenie  a zhodnotenie plánu podujatí v rámci roku  2022
  • predstavenie správy o hospodárení našej organizácie v roku 2022
  • prezentácia harmonogramu turistických akcii  pre rok 2023
  • Názorné predloženie Kroniky KST za rok 2022
  • Informácia o súčasnej členskej základni a aktuálnych členských poplatkoch 
  • uvedenie, vysvetlenia a asistencia pri aplikácii moderných inovácii pre rozvoj
  • Diskusia s prítomnými členmi KST Košeca, vypočutie  prípadných návrhov, zodpovedanie otázok.

Virtuálna prihláška


O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár