«

»

Výzva pre potenciálneho člena Výkonného výboru KST Košeca v aktuálnom funkčnom období rokov 2022-2024

   Obsah výzvy:
    Z dôvodu náhleho a predčasného ukončenia výkonu riadneho 4. ročného mandátu, jedného z našich členov, získaného v posledných voľbách, uskutočnených ešte v roku 2020 sme sa rozhodli, v súlade s platnými Stanovami, usporiadať na najbližšie Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutoční, v nedeľu, 3. apríla 2022 so začiatkom o 15:00-tej hodine v novej prístavbe Materskej školy v Košeci, usporiadať doplnkové voľby (schvaľovanie) jeho nástupcu, ktorý dostane možnosť svoj mandát vykonávať do konca riadneho funkčného obdobia súčasného Výkonného výboru, t. j. januára 2024.
   V prípade záujmy stať sa členom výkonného výboru je možné :
   a. Osloviť osobne ktoréhokoľvek člena aktuálneho výkonného výboru s konkrétnou žiadosťou.
   b. Žiadosť zaslať na našu oficiálnu emailovú adresu koseca.kst@gmail.com ,
   c. Môžete sa tiež s nami skontaktovať na telefónnych číslach 0950519254 (Andrej Jakuš)
  Učiniť tak môžete najneskôr do piatku 1. apríla 2022
  Už teraz sa tešíme na nového a perspektívneho člena  Výkonného výboru KST Košeca.

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár