«

»

Výzva pre potenciálnych členov výkonného výboru v nadchádzajúcom období 2020-2024

   Obsah výzvy:
    Z dôvodu ukončenia riadneho 4. ročného mandátu získaného v predchádzajúcich voľbách v roku 2016 končí pôsobenie výkonného výboru aj revíznej komisie tak ako nám to ukladajú platné stanovy nášho združenia. Z toho vyplýva, že sa musia uskutočniť ďalšie voľby členov  výkonného výboru aj revíznej komisie z ktorého vyvstane, po dohode  zvolených kandidátov na najbližšej výročnej členskej schôdze 19. januára 2020, noví členovia výkonného výboru i revíznej komisie pre budúce obdobie medzi rokmi 2020-2024.
   V prípade záujmy stať sa členom výkonného výboru, prípadne revíznej komisie, je možné :
   a. Osloviť osobne ktoréhokoľvek člena aktuálneho výkonného výboru s konkrétnou žiadosťou.
   b. Žiadosť zaslať na našu oficiálnu emailovú adresu koseca.kst@gmail.com ,
   c. Môžete sa tiež s nami skontaktovať na telefónnych číslach 0950519254 (A. Jakuš) alebo na čísle telefónu 0907601150 (M.Jarník)
  Učiniť tak môžete najneskôr do piatku 10. januára 2020.
  Už teraz sa tešíme nových a perspektívnych členov nadchádzajúceho výkonného výboru pripadne ..revíznej komisie.

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár