«

»

Výzva pre potenciálnych členov Výkonného výboru KST Košeca v nadchádzajúcom funkčnom období 2024-2028

    Obsah výzvy:
     Vážení členovia
    Z dôvodu ukončenia riadneho 4. ročného mandátu získaného v predchádzajúcich voľbách v roku 2020 končí pôsobenie výkonného výboru aj revíznej komisie tak ako nám to ukladajú platné stanovy nášho združenia. Z našich stanov rovnako vyplýva, že sa musia uskutočniť ďalšie voľby členov  výkonného výboru aj revíznej komisie z ktorého vyvstane, po dohode  zvolených kandidátov na najbližšej výročnej členskej schôdze 21. januára 2024, nové zloženie výkonného výboru i revíznej komisie pre budúce obdobie medzi rokmi 2024-2028.
   V prípade záujmy stať sa členom výkonného výboru, prípadne revíznej komisie, je možné :
   a. Osloviť osobne ktoréhokoľvek člena aktuálneho výkonného výboru s konkrétnou  žiadosťou.
   b. Žiadosť zaslať na našu oficiálnu emailovú adresu koseca.kst@gmail.com ,
   c. Môžete sa tiež s nami skontaktovať na telefónnych číslach 0950519254 (A. Jakuš) alebo na čísle telefónu 0907601150 (M.Jarník)
  Učiniť tak môžete najneskôr do piatku 12. januára 2024.
  Už teraz sa tešíme nových a perspektívnych členov nielen nadchádzajúceho výkonného výboru, ale aj príslušníkov budúcej revíznej komisie.

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár