«

»

KST Košeca informuje: Aktualizácia informácii k plánu činnosti pre rok 2021

 Výkonný výbor Klubu Slovenských turistov Košeca oznamuje nielen  všetkým svojim členom, ale aj všetkým priaznivcom organizovanej turistiky v Košeci aj jej okolí, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemickú situáciu v kombinácii s veľkou mierou neistotou realizácie  už naplánovaných turistických podujatí bude aktualizovaný Plán (harmonogram) konkrétnych turistických akcií pre rok 2021 predstavený, akonáhle to pozitívny vývoj pandemickej situácie spolu s uvoľňovaním proti-epidemických opatrení umožní.

Tento aspekt však nič nemení na skutočnosti, že naše združenie má naďalej ambíciu prinášať aj tento rok  širokú paletu nielen tradičných, ale aj sviežo nových turistických podujatí, na ktoré sa už teraz môžete všetci  tešiť.

O všetkých budúcich  turistických podujatiach a plánovaných projektoch Vás budeme, vhodnou formou, (Messenger skupina, webová stránka, turistická aplikácia) včas a s dostatočne veľkým predstihom informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie  a tešíme sa na naše spoločné stretnutia v blízkych aj menej blízkych horách i lesoch .

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár