«

»

DÔLEŽITÁ VÝZVA: KST Košeca prosí svojich nielen súčasných, ale aj potenciálne budúcich členov o záväzné potvrdenie členstva v roku 2021

Vážení súčasní aj budúci členovia a členky KST Košeca

 

…….Z dôvodu, formálnej exspirácie platnosti minuloročnej turistickej známky 31. marcom 2021, ktorej aktuálna platnosť je nevyhnutným predpokladom nielen riadneho členstva v KST Košeca, ale aj použiteľnosti  preukazu člena KST a výhod s ním spojenými (úrazové poistenie všetkých členov týkajúcu sa turistických aktivít na území SR, zľavy na vybrané turistické chaty u nás aj v zahraničí) Vás žiadame o záväzné potvrdenie ďalšieho členstva, ktoré je neoddeliteľne spojené so všetkými výhodami aj záväzkami, vrátane platby za objednanie tohto ročných známok (rok 2021) a to najneskôr do 19. februára 2021.
……Učiniť tak môžete hneď dvoma spôsobmi a to :

a. vyplnením a následným odoslaním registračného formulára (umiestneného nižšie) kde v prípade                                 predchádzajúceho členstva postačí vyplniť základne údaje,  ktorými sú meno a aktuálny stav,

b. telefonickým kontaktovaním (SMS správou), ktoréhokoľvek člena výkonného výboru KST Košeca, ktorého              číslo nájdete na tejto  webovej stránke v sekcii Plán aktivít.

 .
……..Všetkých nás veľmi mrzí, že komplikácie vyplývajúce z bezpečnostných proti-epidemických opatrení, súvisiace s cieľom zlepšiť pandemickú situáciu v celej našej krajine (zákaz vychádzania, obmedzenie stretávania, reštrikcie v oblasti organizácie kultúrnych a športových podujatí) negatívne ovplyvnili, ovplyvňujú a v blízkej budúcnosti aj naďalej budú ovplyvňovať prevažnú väčšinu našich plánovaných aktivít a to vo výraznej miere.                                            Všetci však pevne veríme, že epidemická situácia sa začne najme s príchodom priaznivejšieho teplejšieho jarného počasie v kombinácii s prebiehajúcou očkovaciu kampaňou v dohľadnom čase postupne zlepšovať a mi budeme môcť začať aspoň čiastočne, spolu s Vami všetkými, realizovať náš tohtoročný bohatý a  pevne veríme, že zaujímavý i atraktívny program, o ktorom Vás samozrejme budeme v dostatočnom predstihu a vhodnou formou informovať.

 

S prianím  spoločného stretnutia v prírode, v čo najbližšom čase a plnom zdraví,  KST Košeca.

 

Virtuálna prihláška do Klubu slovenských turistov v Košeci pre rok 2021

 

 

ˇ

 

 

O autorovi

Andrej Jakuš

Pridaj komentár